Πρωτοβουλία ενδυνάμωσης γνώσης σε θέματα πιστοποιημένης και βιώσιμης αλιείας

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Οι πιστοποιήσεις αλιείας αποτελούν μια σχετικά νέα πρακτική που στοχεύει στη διασφάλιση της βιώσιμης εκμετάλλευσης των αλιευτικών αποθεμάτων αλλά και των φυσικών πόρων εξασφαλίζοντας έτσι μακροπρόθεσμα την πρόσβαση στα ψάρια για τις επόμενες γενιές. Ουσιαστικά η δύναμη μεταφέρεται στον ίδιο τον καταναλωτή, ο οποίος επιλέγοντας πιστοποιημένα προϊόντα ευνοεί περιβαλλοντικά ορθές πρακτικές αλιείας που έχουν τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Η Ισλανδία χρησιμοποιεί ένα πολύπλοκο αλλά αποτελεσματικό σύστημα διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων της, στηριγμένο αποκλειστικά στην επιστημονική γνώση, το οποίο αποσκοπεί στην προστασία των αλιευμάτων από την υπεραλίευση και την εξάντληση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί το γεγονός πως τόσο η ίδρυση της Iceland Responsible Fisheries όσο και το αίτημα της έναρξης των πιστοποιήσεων στην Ισλανδία ήταν πρωτοβουλία της ίδιας της αλιευτικής βιομηχανίας. Μέτοχοι λοιπόν στην Ισλανδική Εταιρεία Υπεύθυνης Αλιείας είναι οι ίδιοι οι αλιείς, οι ενώσεις και οι εταιρείες τους.

Το Φλεβάρη του 2017 η iSea ταξίδεψε μαζί με την Fair Trade Hellas στην Ισλανδία για μια εξαήμερη επίσκεψη. Η Ισλανδία ένα αρκετά μεγάλο νησί αλλά πολύ αραιοκατοικημένο, βρίσκεται στη μέση του Βόρειου Ατλαντικού Ωκεανού, σε μία από τις πιο παραγωγικές θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη με σημαντικά αποθέματα ψαριών.

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Ενδυνάμωση γνώσης σε θέματα βιώσιμης και  πιστοποιημένης αλιείας» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το «Είμαστε όλοι Πολίτες»   που διαχειρίζεται το Ίδρυμα  Μποδοσάκη. Σκοπός του ήταν η ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και  τεχνογνωσίας σε θέματα βιώσιμης αλίευσης    και πιστοποίησης των αλιευτικών προϊόντων με την  Ισλανδική εταιρία-πρωτοπόρο Iceland Responsible  Fisheries.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκαν πολυάριθμες συναντήσεις στα γραφεία τόσο  της Iceland  Responsible Fisheries, όσο και της Islandsstofa (εταιρεία για το marketing των  προϊόντων βιώσιμης/  πιστοποιημένης αλιείας της Ισλανδίας στις αγορές του εξωτερικού) στο  Reykjavík όπου έγινε ανταλλαγή  τεχνογνωσίας μεταξύ των συμμετεχόντων σε θέματα πιστοποίησης στόλων, αλιευμάτων, δίκαιης εργασίας και  marketing, σχολιάστηκαν οι σημαντικές  διαφορές μεταξύ της αλιείας των δύο χωρών και συζητήθηκαν  πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ   iSea, Iceland Responsible Fisheries και Fair Trade Hellas.

Στο επόμενο διάστημα η iSea μαζί με την Fair Trade Hellas σχεδιάζουν δράσεις για την ενημέρωση του ελληνικού κοινού σχετικά με τις πιστοποιήσεις και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν.

Φωτογραφικό υλικό από την πρωτοβουλία θα βρείτε εδώ.

Συνεργασίες

Χρηματοδότης

Οι συμμετέχοντες

Απο αριστερά προς τα δεξιά: Καλλιόπη Γαρυφάλλη (FairTrade Hellas), Hrefna Karlsdóttir (IRF), Ιωάννης Γιώβος (iSea), Finnur Garðarsson (IRF), Βαγγέλης Παράβας (iSea).