Καρχαρίες και Σαλάχια σε Ελλάδα και Κύπρο

Oι καρχαρίες και τα σαλάχια έχουν παρουσία στις θάλασσες του πλανήτη μας εδώ και σχεδόν μισό δισεκατομμύριο χρόνια, με περισσότερα από 1,250 αρτίγονα είδη. Η σημασία τους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα.

Με βάση την πρόσφατη έκθεση του IUCN τουλάχιστον το 50% του πληθυσμού των βάτων και το 54% των καρχαριών βρίσκεται σε κίνδυνο. Κύρια αιτία είναι η υπεραλίευσης που σε συνδυασμό με τα χαρακτηριστικά ζωής αυτών των ειδών (χαμηλοί ρυθμοί αναπαραγωγής κυρίως λόγω αργής ανάπτυξης, γεννητικής ωρίμανσης και χαμηλής γονιμότητας) έχει φέρει τους πληθυσμούς τους σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση.

Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται τουλάχιστον 67 είδη χονδριχθύων (καρχαρίες, ράγιες, σαλάχια και χίμαιρες). Ωστόσο, οι γνώσεις μας σχετικά με την κατανομή αλλά και τη βιολογία και την οικολογία τους είναι περιορισμένες. Στην Κύπρο, οι μελέτες σχετικά με την παρουσία και βιολογία των χονδριχθύων είναι ελάχιστες. Περίπου 30 είδη χονδριχθύων έχουν καταγραφεί στα Κυπριακά ύδατα μέχρι σήμερα. Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την εμφάνιση καρχαριών και σαλαχιών σε Ελλάδα και Κύπρο, με στόχο να συμπληρώθεί η υπάρχουσα γνώση. Το πρόγραμμα εντάσσεται σε μια ευρύτερη Μεσογειακή πρωτοβουλία, M.E.C.O. (Mediterranean Elasmobranchs Citizen Observations) που στοχεύει στην μελέτη της εξάπλωσης και της βιολογίας των ελασμοβράγχιων στη μεσογειακή λεκάνη. Μπορείτε να βρείτε τους συνεργάτες μας από άλλες Μεσογειακές χώρες παρακάτω:

Αλβανία
Αυστρία
Γαλλία
Ισπανία
Ιταλία
Ισραήλ
Λιβύη
Τουρκία

SEAlly© App

Οι χονδριχθύες των Ελληνικών Θαλασσών

Συμβουλευτικό υλικό ελασμοβράγχιων

Μέτρα Προστασίας των Καρχαριών

Δημοσιεύσεις στο Τύπο

Δελτία Τύπου

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 • Lapinski, M., & Giovos, I. (2019). New records of the critically endangered Squatina squatina (Linnaeus, 1758) from Corsica, France. Acta Adriatica: international journal of Marine Sciences60(2), 205-209.
 • Bakiu, R., Cakalli, M., Giovos, I. (2018). The first record of bigeyed sixgill shark, Hexanchus nakamurai Teng, 1962 in Albanian waters. Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment 24(1): 74-79.
 • Chatzispyrou, A., Aroni, M., Lefkaditou, E., Kapiris, K., Giovos, I., Anastasopoulou, A. (2018). Some biological information on a female kitefin shark, Dalatias licha (Bonnaterre, 1788) stranded in the Laconikos gulf of Greece (SE Ionian Sea). Turkish Journal of Fisheries & Aquatic Science 19(12): 1069-1072.
 • Giovos, I., Cakalli, M. (2017). The first record of the Bigeye Thresher Alopias superciliosus in Albanian waters. Mediterranean Marine Science, Collective A, 18(3): 534-556.
 • Giovos, I., Chatzispyrou, A., Doumpas N., Stoilas, V.S., Moutopoulos D.K. (2018). Using unconventional sources of information for identifying critical areas for the endangered guitarfish in Greece. Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment 24(1): 38-50
 • Giovos, I., Stoilas, V.S., Al Mabruk, S.A.A., Doumpas, N., Marakis, P., Maximiadi, M., Moutopoulos, M., Kleitou, P., Tiralongo, F., de Maddalena, A. (2019). Integrating local ecological knowledge, citizen science and long-term historical data for endangered species conservation: New records of Angel Sharks (Chondrichthyes: Squatinidae) in the Mediterranean Sea. Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, 29(6): 881-890.
 • Keramidas, I., Ugarkovic, P., De Madalenna, A., Giovos, I. (2019). Additional record of Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) from Croatia, Adriatic Sea. Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, 25(1): 87-92
 • Mancusi, C., Baino, R., Fortuna, C., De Sola, L., Morey, G., Bradai, M., Kallianotis, ... Serena, F. (2020). MEDLEM database, a data collection on large Elasmobranchs in the Mediterranean and Black seas. Mediterranean Marine Science, 0. doi:https://doi.org/10.12681/mms.21148

Ανακοινώσεις σε συνέδρεια 

 • Al-Mabruk, S.A.A., Giovos, I. (2019). Citizen Science and Social Media as a tool for monitoring Angel Sharks in the Mediterranean. Workshop for the Mediterranean Angel Sharks: Regional Action Plan, Tunis 25-27 March 2019.
 • Al-Mabruk, S.A.A., Rizgalla, J., Giovos, I. (2019). Preliminary evidences of illegal elasmobranch fishing in Libya. 23th Annual Conference, European Elasmobranch Association, Rende 16-18 October 2019.
 • Barash, A., Shallingre, S., Kleitou, P., Stoilas, V.O., Giovos, I. (2017). A collaboration for mapping the Mediterranean’s elasmobranchs by public participation through social media. 21st European Elasmobranch Association Scientific Conference 12-14 October Amsterdam, the Netherlands.
 • Barash, A., Salingre, S., Grosmark, Y., Rothman, S., Stoilas, V.S., Maximiadi, M., Tuncer, S., Lapinski, M., Nuez, I., Bakiu, R., Kleitou, P., Giovos, I. (2018). The MECO project (Mediterranean Elasmobranch Citizen Observations): creating a large scale database of elasmobranchs' observations using social media. 22nd Annual European Elasmobranch Association Meeting, Peniche, Portugal.
 • Chatzispyrou, A.,  Anastasopoulou, A. (2018). A Devil not so evil: new data from a female Mobula mobular (Bonnaterre, 1788) caught in Greece. 22nd Annual European Elasmobranch Association Meeting, Peniche, Portugal.
 • Keramidas, I., Azrieli, B., Kleitou, P., Maximiadi, M., Stoilas, V.S., Giovos, I. (2018). Guitarfishes in Cyprus: shedding light on the occurrence and the distribution of two endangered species in the Eastern Mediterranean. MARFRESH 2018, First International Marine & Freshwater Sciences Symposium, Antalya, Turkey.
 • Naasan Aga, R., Giovos, I., Kleitou, P., Christidis, A., Lanjeneck, J., Kalogirou, S. (2019). Preliminary results on the distribution extension of five data-limited fish species in the eastern Mediterranean Sea. 14th ICZEGAR, Thessaloniki, 27-30 June 2019.
 • Theodorou, I., Giovos, I., Moutopoulos, I. (2019). Angel Sharks (Chondrichthyes: Squatinidae)  in the Mediterranean Sea. Scientific Advisory Committee on Fisheries (SAC) Subregional Committee for the Eastern Mediterranean (SRC-EM) FAO HQ, Rome, (Italy), 18 – 19 March 2019.

 

Συνεργάτες