Η αντίληψη της κοινής γνώμης για τους καρχαρίες

Η έρευνα είναι μια συνεργασία του Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου της Πάντοβα (Ιταλία), iSea (Ελλάδα), MER (Κύπρος), OGS (Εθνικό Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας και Πειραματικής Γεωφυσικής, Ιταλία), CHAM - Πορτογαλικό Κέντρο για την Παγκόσμια Ιστορία, FCSH / NOVA Πανεπιστήμιο (Πορτογαλία), A.P.C.M. (Πορτογαλία), ÇOMÜ (Τουρκία) ICM (Ισπανία), NIWA (Νέα Ζηλανδία) του Planeta Océano (Περού), της BALYENA (Φιλιππίνες και Ιαπωνία) του Πανεπιστημίου των Τιράνων (Αλβανία) και της Dutch Shark Society (Ολλανδία), Murdoch University (Αυστραλία) and Deakin University (Αυστραλία). 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να αξιολογήσει τη στάση του κοινού απέναντι στους καρχαρίες και να διερευνήσει τις διαφορές μεταξύ περιοχών και χωρών. Το ερωτηματολόγιο, εντελώς ανώνυμο, αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει δημογραφικές ερωτήσεις και γενικές πληροφορίες. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 13 προτάσεις που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της στάσης του κοινού απέναντι στους καρχαρίες. Οι 13 προτάσεις φτιάχτηκαν με βάση τη κλασική μελέτη του S.J. Kellert (1996), στην οποία περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους στάσης (attitude) του κοινού απέναντι στην άγρια ζωή. Το τρίτο μέρος αποσκοπεί στην αξιολόγηση της γνώσης του κοινού σε θέματα που αφορούν τους καρχαρίες, με σκοπό να μελετηθεί η επίδραση της γνώσης στη διαμόρφωση της στάση. Το ερωτηματολόγιο θα μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, και στόχος είναι να συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες απαντήσεις  από όλο τον κόσμο, και από ανθρώπους διαφορετικών εκπαιδευτικών επιπέδων, διαφορετικών ηλικιών (10-60 +) και διαφορετικών υπόβαθρων.
Για να συμμετέχεις στην έρευνα συμπληρώσε το ερωτηματολόγιο πατώντας εδώ.

Έχουμε ήδη συλλέξει περισσότερα απο 11.500 ερωτηματολόγια απο 123 χώρες με τα 1030 να είναι απο Ελλάδα!!!

Υπεύθυνοι προγράμματος
Carrlota Mazzoldi (University of Pandova) και Ιωαννης Γιώβος (iSea),

Ερευνητική ομάδα:

Ιωαννης Γιώβος (iSea), Lara Endrizzi (University of Pandova), Diego Borme (OGS), Claudio Barria (ICM)Cristina Brito (CHAM, FCSH/NOVA; A.P.C.M.), Periklis Kleitou (MER), Monica Barone (FAO), Alison MacDiarmid (NIWA), Kerstin Forsberg (Planeta Oceano), Sezginer Tunçer (ÇOMÜ), Shotaro Nakagun (BALYENA),  Dorien Schröder (Dutch Shark Society),  Ruth Thurstan (Deakin University), Malcolm Tull (Murdoch University), Armelle Jung (Des Requins et des Hommes), Mareike Dornhege (Women4Oceans, Cécile Brigaudeau (Des Requins et des Hommes), Adi Barash (University of Haifa), Jock Currie (South African National Biodiversity Institute) και Carrlota Mazzoldi (University of Pandova)

Υπό την αιγίδα

Συνεργασίες:

Για περισσότερες πληροφορίες: [email protected] 

Δημοσιεύσεις
Στο τύπο
Έρευνα: Φίλοι του καρχαρία οι Έλληνες
Ευρωπαϊκή έρευνα με την συμμετοχή της ελληνικής iSea για την αντίληψη της κοινής γνώμης για τους καρχαρίες
Οι καρχαρίες δεν είναι Hollywood movies

Επιστημονικές δημοσιεύσεις
1. Evaluating the attitudes of common people towards sharks: a key to promote shark conservation, HISTORICAL ECOLOGY OF SEMI-ENCLOSED BASINS: PAST, PRESENT AND FUTURE OF SEAS AT RISK, At Chioggia Venice, Italy
2. Shark as dangerous or fascinating animals: the social dimension of marine animals’ conservation, INTERNATIONAL MEETING HISTORIES OF NATURE AND ENVIRONMENTS: PERSPECTIVES AND DIALOGUES, At Lisbon, Portugal
3. Understanding the public perception of sharks, Oceans Past VI conference, At Sesimbra, Portugal