Η αντίληψη των παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον

H έρευνα αποτελεί μια πρωτότυπη προσπάθεια μελέτης του τρόπου με τον οποίο τα παιδιά αντιλαμβάνονται το θαλάσσιο περιβάλλον, μέσα από τις ζωγραφιές μαθητών της 1ης και 2ας δημοτικού σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σκοπός του προγράμματος είναι ο εντοπισμός εσφαλμένων αντιλήψεων, η αναγνώριση θαλάσσιων ειδών-κλειδιά που μπορούν να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά και η μελέτη της επίδρασης της κουλτούρας στην αντίληψης των παιδιών για το θαλάσσιο περιβάλλον. Η χρήση των ζωγραφιών παρακάμπτει τα γλωσσικά εμπόδια και επιτρέπει την συσχέτιση των αποτελεσμάτων.Μέχρι σήμερα σχολεία απο 7 χώρες έχουν συμμετάσχει στην έρευνα (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ουκρανία, Νότιος Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο και Πορτογαλία) ενώ ήδη έχουν δημιουργηθεί συνεργασίες με φορείς και άλλων χωρών

Ερευνητική ομάδα:
Αναστασία Χαρίτου, Joana Soares, Μύρων Παπαδόπουλος, Γεωργία Χατζηθεοδώρου, Αργυρώ Ανδριοπούλου, Ιωάννης Γιώβος

Δημοσιεύσεις στο Τύπο
Ζωγραφίες Μαθητών Δημοτικού για το Θαλάσσιο Περιβάλλον

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
OPP Children perception of the marine environment.

Συνεργάτες:
Cristina Brito, Researcher at CHAM, FCSH/NOVA
Henrique Cabral, Professor at Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa
Joana Soares, Master Student at Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa

Συνεργασίες

Υπο την αιγίδα 

Ζωγραφίες Μαθητών

Υπεύθυνος προγράμματος
Ιωάννης Γιώβος: [email protected]