Μόνο όλοι μαζί μπορούμε!

Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις: πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ατόμων με Αναπηρία

Η iSea σε συνεργασία με το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα Παιδιά Της Άνοιξης» υλοποιεί το ¨Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις: πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ατόμων με Αναπηρία¨ στα πλαίσια του προγράμματος Σημεία Στήριξης, μιας κοινής πρωτοβουλίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΤΙΜΑ, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, του κοινωφελούς οργανισμού Hellenic Hope και του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Τα άτομα με αναπηρία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αλληλεπιδρούν με αυτό διαμορφώνοντάς το, εξελίσσοντάς το και παράγοντας πολιτισμό. Η ευαισθητοποίηση τους λοιπόν σε θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου και η εμπλοκή τους σε αντίστοιχες δράσεις, συμβάλλει στο άνοιγμα των δομών ΑμεΑ στην κοινωνία και αναδεικνύει τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων, την καλλιέργεια αξιών, κοινωνικών δεξιοτήτων και φιλοπεριβαλλοντικών στάσεων. Παράλληλα, συνδράμει στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας απέναντι στα ΑμεΑ και στην ομαλή τους ένταξη στον κοινωνικό ιστό. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σύμφωνα με την UNESCO οφείλει να εφαρμόζεται στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες. Άλλωστε, οι βασικές της αρχές δύνανται να εφαρμοστούν στα πλαίσια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ατόμων με αναπηρία σε θέματα περιβαλλοντικού περιεχομένου.

Το πρόγραμμα λοιπόν «Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις», που χρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης» υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικές δράσεις στις εγκαταστάσεις του ΚΔΗΦ «Τα Παιδιά της Άνοιξης», όπου οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτές της iSea για τα ζώα της θάλασσας, τους κινδύνους ρύπανσης των υδάτινων οικοσυστημάτων και τους τρόπους προστασίας των οικοσυστημάτων αυτών μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και περιβαλλοντικά παιχνίδια. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκαν εξωτερικές δράσεις κατά τις οποίες οι συμμετέχοντες εφάρμοσαν τις νέες γνώσεις σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, απέκτησαν ευχάριστα βιώματα μέσα από επισκέψεις και δράσεις στην περιοχή της Ημαθίας και ήρθαν σε επαφή με τον κοινωνικό περίγυρο.

Τελικό στόχο του προγράμματος αποτελεί η έκδοση του παρόντος οδηγού, ενός βοηθήματος προς τους εμπλεκομένους στον χώρο της ειδικής αγωγής που ενδιαφέρονται να πραγματευτούν περιβαλλοντικά ζητήματα μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να υλοποιήσουν περιβαλλοντικά προγράμματα. Ο συγκεκριμένος οδηγός αποτελείται από τρία μέρη: το θεωρητικό, το πρακτικό, όπου παρουσιάζεται αναλυτικά ό, τι υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος, και τα αποτελέσματά του.

Δημοσιεύσεις στον τύπο
ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ
Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις: Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ατόμων με Αναπηρία
«Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις»
«Μόνο όλοι μαζί μπορούμε! Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις» – Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης ΑμΕΑ
Στη φύση δεν υπάρχουν διακρίσεις: πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης Ατόμων με Αναπηρία.