ΞΕΝΙΚΑ ΕΙΔΗ

Ξενικά είδη ονομάζονται τα είδη που εμφανίζονται πέρα από τη περιοχή εξάπλωσης με την οποία έχουν συνδεθεί ιστορικά έως σήμερα. Τα είδη αυτά μπορεί να ανήκουν σε όλες τις ταξινομικές ομάδες, όπως ψάρια, καρκινοειδή, μακροφύκη έως και βακτήρια. Ο κύριος όγκος ξενικών ειδών που φτάνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα προέρχεται από την Ερυθρά Θάλασσα και ονομάζονται λεσσεψιανοί μετανάστες προς τιμή του Φερντινάρντ ντε Λεσσέψ, υπεύθυνου της διάνοιξης της διώρυγας του Σουέζ το 1869, από όπου και καταφέρνουν να εισέρχονται. Από τη στιγμή που θα εισέλθουν στα νερά της Μεσογείου πολλά από τα ξενικά είδη δεν καταφέρνουν να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον. Ωστόσο, η αύξηση της επιφανειακής θερμοκρασίας των υδάτων, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, βοηθά στον εγκλιματισμό τους και στην επιτυχή εξάπλωση ορισμένων ευπροσάρμοστων ειδών. Σε αρκετές περιπτώσεις συμβιώνουν αρμονικά με τα αυτόχθονα είδη, ωστόσο ορισμένα προσαρμόζονται αποτελεσματικότερα στις νέες συνθήκες από τα αυτόχθονα είδη με συνέπεια τη ραγδαία εξάπλωσή τους και την ταχύτατη αύξηση του πληθυσμού τους. Τα τελευταία ονομάζονται εισβολικά είδη και μπορούν να προκαλέσουν οικολογική και οικονομική υποβάθμιση ακόμα και να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου. Με βάση έρευνες και του Ελληνικού Ινστιτούτου Θαλασσίων Ερευνών στη Μεσόγειο έχουν καταγραφεί περισσότερα από 986 θαλάσσια ξενικά είδη εκ των οποίων τα 237 εμφανίζονται στη χώρα μας. Μια σειρά Διεθνών Συμβάσεων πλέον αναγνωρίζει τις αλλοιώσεις που μπορούν να προκύψουν στα τοπικά οικοσυστήματα από την είσοδο ξενικών ειδών, ενώ η ίδια η ΕΕ συμπεριλαμβάνει πλέον τη διαχείριση των ξενικών ειδών στους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο αυτό η iSea στοχεύει μέσα από τα προγράμματά της να βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη μελέτη της διαδρομής, της εξάπλωσης και της βιολογίας των ξενικών ειδών αλλά και στην εξεύρεση λύσεων για τη μετρίαση των επιπτώσεων που έχουν στα υδάτινα οικοσυστήματα της Ελλάδας.


Σε ξενίζει...μοιράσου το μαζί μας!!!

Βοήθησε μας να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή και την εξάπλωση των θαλάσσιων ξενικών ειδών στην Ελλάδα. Γίνε και εσύ ερευνητής και στείλε τις παρατηρήσεις σου!!!

Περισσότερα

Συμμετοχή της iSea στην πρόταση με τίτλο "Management of edible invasive species-MANEDIAS "

Η iSea στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της να διαχειριστεί τα ξενικά είδη, έχει προβεί σε μια διεθνή συνεργασία προκειμένου να υποβάλλει πρόταση σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα EASME με γενικό τίτλο : «Μπλε Εργαστήρια : καινοτόμες λύσεις σε θαλάσσιες προκλήσεις: Αναμένοντας την τελική απόφαση αξιολόγησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η περίληψη της πρότασης έχει ως ακολούθως:

Περισσότερα