ΥΔΑΤΙΝΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα απο τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα υδάτινα οικοσυστήματα. Η ανεξέλεγκτη κατανάλωση, η απόρριψη και η συσσώρευση σκουπιδιών δημιουργούν προβλήματα στους οργανισμούς και κατά συνέπεια στην εύρυθμη λειτουργεία των οικοσυστημάτων. Για χρόνια οι ωκεανοί θεωρούνταν από τον άνθρωπο το ιδανικό μέρος για την ρίψη των απορριμμάτων και των λημμάτων που προέκυπταν από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η καθυστερημένη στην ανάπτυξη πολιτικών και λήψη μέτρων για την επεξεργασία τους οδήγησε στην εξάπλωση του προβλήματος με αποτέλεσμα ένα σημαντικός όγκος απορριμμάτων να προστίθεται στους ωκεανούς. Είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή νοοτροπίας που σε συνδιασμό με αποτελεσματικά μέτρα θα οδηγήσουν στην ανακούφιση των υδάτινων οικοσυστημάτων. Η iSea μέσα από τα προγράμματά της επικεντρώνεται στην δημιουργία ερευνητικών έργων με αντικείμενο τα θαλάσσια απορρίμματα. Στόχος της αποτελεί να δοθούν απαντήσεις για την ποιοτική σύνθεση και κατανομή τους στα ελληνικά ύδατα και τις ακτές με σκοπό να αναπτυχθούν κατάλληλες πολιτικές τόσο σε κρατικό, όσο και σε ιδιωτικό επίπεδο. Επιπλέον σκοπός της αποτελεί η εφαρμογή στοχευμένης ευαισθητοποίησης στο ευρύ κοινό με επίκεντρο την σχολική κοινότητα.


Μικροπλαστικά-free

Σήμερα, τα θαλάσσια απορρίμματα αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πρόβληματα που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα και μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η διεθνής κοινότητα. Μεταξύ των θαλάσσιων απορριμμάτων, το πλαστικό εμφανίζει την υψηλότερη αφθονία παγκοσμίως. Η παραγωγή πλαστικών τις τελευταίες δεκαετίες αλλά και η ζήτηση της κοινωνίας για τα μακράς διάρκειας πλαστικά σημείωσε εκθετική αύξηση. Το μεγάλο εύρος μορφών, μεγεθών και προσμείξεων σε συνδυασμό με την υψηλή ικανότητα διασποράς των πλαστικών μέσω των ρευμάτων αέρα και νερού, συμβάλλουν στη δημιουργία πολλαπλών πηγών εισόδου κάνοντας τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση ιδιαίτερα δύσκολα. Αποτέλεσμα είναι τα τελευταία χρόνια να επιβαρυνθούν τα θαλάσσια οικοσυστήματα με περίσσεια σημαντικού φορτίου απορριμμάτων. Οι προβλέψεις μάλιστα είναι δραματικές με πρόσφατη έρευνα να βλέπει περισσότερα πλαστικά από ότι ψάρια στις θάλασσες μέχρι το 2050.

Περισσότερα

 

Φρόντισε τον τόπο σου. Κάνε ένα καθαρισμό παραλίας!!!

Προστάτεψε και φρόντισε τον τόπο σου. Ο καθαρισμός μιας παραλίας είναι εύκολος, πολύτιμος και μπορεί να γίνει και πολύ διασκεδαστικός!!! Ρώτησε μας και θα σε βοηθήσουμε σε κάθε βήμα.

Περισσότερα