ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN, 2008) μια Προστατευόμενη Περιοχή αποτελεί μια σαφώς ορισμένη έκταση, που υπόκειται σε διαχείριση με νομικά ή άλλα αποτελεσματικά μέσα με στόχο τη μακροπρόθεσμη διατήρηση της φύσης και των συναφών της οικοσυστημικών υπηρεσιών και πολιτιστικών αξιών. Στην Ελλάδα, λιγότερο από το 5% των θαλασσών μας βρίσκονται υπό προστασία, ενώ μόνο στο 0,08% των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών εφαρμόζονται κάποια αποτελεσματικά μέτρα διαχείρισης(UNEP-WCMC, 2023). Η ουσιαστική όμως προστασία αυτών των περιοχών μπορεί να τις καταστήσει τον μεγαλύτερό μας σύμμαχο για την ευημερία των τοπικών κοινοτήτων και την ανθεκτικότητα μας συνολικά στην κλιματική κρίση και την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της.

Σύμφωνα με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, που αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, τουλάχιστον το 30% της ξηράς και της θάλασσας της Ευρώπης θα πρέπει να προστατεύεται με αποτελεσματική διαχείριση, έως το 2030. Σε συνάρτηση με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κι επιδιώκοντας έναν υγιή πλανήτη στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, στην iSea στοχεύουμε στη βελτίωση κι ενίσχυση της προστασίας εντός των υπαρχόντων Θαλάσσιων Προστατευόμενων περιοχών, αλλά και στην επέκταση τους. Για να το πετύχουμε αυτό συνεργαζόμαστε στενά με τις τοπικές κοινότητες, τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης, αλλά και τις τοπικές αρχές δημιουργώντας ισχυρές συμπράξεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσα από την ενεργό εμπλοκή τους, την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, την ενίσχυση των υπαρχόντων επιστημονικών δεδομένων ή τη συλλογή νέων, καθώς και τη δημιουργία, βελτίωση κι εφαρμογή των Σχεδίων Δράσης.

 

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 
Αμβρακικός Κόλπος
Περισσότερα
Λήμνος
Περισσότερα
Εσωτερικό Αρχιπέλαγος Ιονίου
Περισσότερα
Θερμαϊκός Κόλπος
Περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

 

Bioblitz στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού

Γιορτάζουμε τη βιοποικιλότητα στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού με ένα Bioblitz!

Περισσότερα