Τοποθέτηση περιβαλλοντικών οργανώσεων για τη σύμβαση της Ελληνικής Δημοκρατίας με την εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός»

Βρείτε πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, αλλά και τις πιθανές παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου που προκύπτουν με την κύρωση σύμβασης του Δημοσίου με τη εταιρεία “Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη ΑΕ Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού” στη σχετική τοποθέτηση των περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Βρείτε το Δελτίου Τύπου εδώ.