Το πρόγραμμα «Fishing For Litter» συνεχίζεται και για το 2021!

Σε συνέχεια της επιτυχημένης πορείας του προγράμματος «Fishing For Litter», το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανασίου Κ. Λασκαρίδη και η περιβαλλοντική οργάνωση iSea ανακοινώνουν τη συνέχεια του για το έτος 2021 σε όλα τα λιμάνια που ήδη υλοποιείται (Αλεξανδρούπολη, Βόλο, Θεσσαλονίκη και Καβάλα), καθώς και την επέκτασή του στο Ηράκλειο, τη Λέσβο, την Πάτρα, τα Χανιά και τη Χίο. 

Κατά τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο του 2019, το «Fishing For Litter» υλοποιήθηκε πιλοτικά στα λιμάνια της Νέας Μηχανιώνας και της Καβάλας με τη συμμετοχή 8 αλιευτικών σκαφών. Το 2020, το πρόγραμμα συνεχίστηκε, με τη συμμετοχή συνολικά 18 αλιευτικών σκαφών στα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης, του Βόλου, της Θεσσαλονίκης και της Καβάλας.

Κύριοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν η ευαισθητοποίηση της αλιευτικής βιομηχανίας και η αλλαγή των πρακτικών διαχείρισης των απορριμμάτων αλιευτικής βιομηχανίας, η απομάκρυνση θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και η συλλογή δεδομένων για τη θαλάσσια ρύπανση του πυθμένα σε βάθη που δεν μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα με άλλα μέσα. Τα δεδομένα που συλλέγονται συμβάλλουν στην υλοποίηση της Οδηγίας-Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ).

Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ