Τροποποίηση του Οδηγού Αναγνώρισης καρχαριών και σαλαχιών από τη Διεύθυνση Αλιείας & Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων

Χαιρετίζουμε την τροποποίηση του οδηγού αναγνώρισης καρχαριών & σαλαχιών από τη Διεύθυνση Αλιείας & Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων.Ο οδηγός ενσωματώνει πλέον το ΠΔ 67/1981, τις πρόσφατες τροποιήσεις της Σύμβασης CITES αλλά, περιέχει και καλυτερες εικόνες για την αναγνώριση των ειδών.

Παράλληλα, αισθανόμαστε ικανοποιημένοι καθώς οι συνεχείς παρεμβάσεις και επιστολές μας είχαν αποτέλεσμα. Πλέον είναι στα χέρια των αλιέων να σεβαστούν τη νομοθεσία προστατεύοντας τις θάλασσές μας αλλά και στα χέρια των λιμενικών αρχών να την επιβάλλουν, όπου αυτή δεν εφαρμόζεται. Εμείς θα είμαστε σε εγρήγορση για την ενημέρωση του #κοινού, των #αλιέων αλλά και των #μεσαζόντων στις διαδικασίες εμπορίας, μεταποίησης και πώλησης.