Pick The Alien

Pick the Alien
Eat Responsibly

 

Μάθε πως η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ξεκινάει από το πιάτο σου!

Τα θαλασσινά που επιλέγουμε να καταλήγουν στο πιάτο μας μπορεί να αποτελούν μέρος της λύσης για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα.

Η iSea ήδη από το 2019 προωθεί την κατανάλωση βρώσιμων θαλάσσιων ξενικών ειδών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και τη μείωση των επιπτώσεων από την εξάπλωσή τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Pick the Alien” περισσότεροι από 3000 καταναλωτές στις Κυκλάδες και στα νησιά του Ιονίου ενημερώθηκαν το 2019 και το 2020 για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων ξενικών ειδών και είχαν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν για να αξιολογήσουν τη γευστική τους αξία. Παράλληλα συνεργαστήκαμε με ένα μεγάλο αριθμό εστιατορίων με στόχο να εισάγουν τα ξενικά είδη στο μενού τους (παρακάτω μπορείς να βρεις όλα τα συνεργαζόμενα εστιατόρια). 

Οι δράσεις και οι στόχοι μας για το 2022 

Φέτος το πρόγραμμα αλλάζει και διευρύνεται, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό δράσεων σε όλη τη χώρα. Στόχος μας αποτελεί η προώθηση της κατανάλωσης των ξενικών ειδών που ταυτόχρονα θα συνδυάζεται με την αντικατάσταση εμπορικών αυτόχθονων ειδών που οι πληθυσμοί τους μειώνονται μέσα από τη δημιουργία μιας συμμαχίας όλων των εμπλεκομένων (αλιέων, ιχθυοπωλείων, εστιατορίων)

Στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2022 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

 

Όλες οι δράσεις θα συμβάλουν στον σκοπό δημιουργίας μιας ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των εμπλεκομένων με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωση θαλασσινών και της αντικατάστασης των αυτόχθονων ειδών και ειδικά των ανώτερων θηρευτών, όπως είναι ο ροφός (Epinephelus marginatus), ο ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus), ο ξιφίας (Xiphias gladius) με βρώσιμα ξενικά είδη συμβάλλοντας στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ανακαλύψτε εστιατόρια, ιχθυοπωλεία και αλιείς όπου μπορείτε να βρείτε βρώσιμα ξενικά είδη


Λίγα λόγια για τα θαλάσσια ξενικά είδη

Τα θαλάσσια ξενικά είδη είναι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές πέρα από την ιστορική τους εξάπλωση ως αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Περίπου 1.000 θαλάσσια ξενικά είδη έχουν ήδη εντοπιστεί στη Μεσόγειο, που αποτελεί τη πιο επηρεασμένη περιοχή στο κόσμο, ενώ περισσότερα από 300 είδη έχουν καταγραφεί στις Ελληνικές θάλασσες.

Οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολυάριθμες και μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται ο εκτοπισμός των αυτόχθονων ειδών, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, και οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που επιφέρουν γίνονται ολοένα και πιο αισθητές κυρίως σε τομείς όπως η αλιεία και ο τουρισμός, ενώ πολλά ξενικά είδη είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.

 

 

Ανώτεροι θηρευτές και υπερεκμετάλλευση αλιευτικών πόρων

Οι ανώτεροι θηρευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς αποτελούν ρυθμιστές των πληθυσμών των ειδών που ανήκουν σε κατώτερα τροφικά επίπεδα. Η απουσία τους ή η σημαντική μείωση του πληθυσμού τους μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα τροφικά πλέγματα με συνέπειες τόσο στα τοπικά οικοσυστήματα, όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η Μεσόγειος αποτελεί μια από τις πιο υπεραλιευμένες περιοχές στον κόσμο, όπου διαδραματίζεται υπερεκμετάλλευση των περισσότερων ειδών, ενώ ο πληθυσμός πολλών ειδών ανώτερων θηρευτών (όπως ο ροφός, ο ξιφίας, οι καρχαρίες κ.α.) έχει μειωθεί δραματικά προκαλώντας μεγάλες αλλαγές στα τροφικά πλέγματα. Έτσι, ο μεσογειακός πληθυσμός ειδών, όπως ο ροφός (Epinephelus marginatus), η συναγρίδα (Dentex dentex) και ο παντελής (Sciaena umbra) χαρακτηρίζονται στην Κόκκινη Λίστα της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης ως απειλούμενα με εξαφάνιση. Η μείωση τους έχει σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και τη διευκόλυνση της εξάπλωσης των ξενικών και εισβολικών ειδών, καθώς υπάρχει μικρότερος ανταγωνισμός για τους διαθέσιμους πόρους και μικρότερη πιθανότητα θήρευσης των ξενικών ειδών στις περιοχές όπου εξαπλώνονται.

 

Σχετικό ενημερωτικό υλικό

  1. Βιβλίο Συνταγών: Εάν θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε βρώσιμα θαλάσσια ξενικά είδη αποπειραθείτε μια από τις παρακάτω συνταγές ή στείλτε μας τις δικές σας ιδέες για να τις συμπεριλάβουμε και να τις διαδώσουμε. Βρείτε το βιβλίο συνταγών εδώ.
  2. Τα ξενικά είδη των ελληνικών θαλασσών. Βρες τις αφίσες με τα πιο γνωστά είδη των ελληνικών θαλασσών εδώ.
  3. Οδηγός Υπεύθυνης Κατανάλωσης Θαλασσινών. Βρείτε τον οδηγό πατώντας εδώ.


Το πρόγραμμα “Pick the alien” υλοποιείται από την iSea σε συνεργασία με το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ καθώς και με τη χρηματοδότηση και τη συνεργασία του Blue Marine Foundation, το Ionian Environment Foundation, το Argolic Environment Foundation και το Cyclades Preservation Fund.

Χρηματοδότης για το 2019: Cyclades Preservation Fund.

Χρηματοδότης για το 2020: Ionian Environmental Foundation & Cyclades Preservation Fund.

Βρες τη τελική έκθεση για το 2019 εδώ

Βρες τη τελική έκθεση για το Ιόνιο για το 2020 εδώ

Βρες τη τελική έκθεση για τις Κυκλάδες για το 2020 εδώ