Φά’ το πριν τα φάει

Το πρόγραμμα «Φά’ το πριν τα φάει» έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και όλων των εμπλεκομένων στις Κυκλάδες για το πρόβλημα των ξενικών ειδών, τις επιπτώσεις που επιφέρουν στην τοπική οικονομία, στον τουρισμό και στην ανθρώπινη υγεία.  Παράλληλα θα γίνει προσπάθεια μέσα από μια πιλοτική δράση για το μετριασμό του προβλήματος μέσα από την προώθηση της κατανάλωσης ξενικών ειδών.

 

 

 

Τα κυριότερα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

1) Ενημέρωση σχετικά με τα ξενικά είδη των Ελληνικών θαλασσών, τα τοξικά/δηλητηριώδη και το πρόβλημα. Μέσα από την καμπάνια ενημέρωσης του προγράμματος αλλά και από την διήμερη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην Σαντορίνη, στόχος είναι η ενημέρωση του κοινού για τα ξενικά είδη που υπάρχουν στις Κυκλάδες και στις ελληνικές θάλασσες γενικότερα.

2) Προώθηση της κατανάλωσης ξενικών ειδών. Μέσα από την δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου συνταγών αλλά και με την συμβολή καταξιωμένων σεφ σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στη Σαντορίνη, στόχος είναι τα ξενικά είδη να εισέλθουν στα πιάτα των Ελλήνων δημιουργώντας κίνητρα στους αλιείς ώστε να τα στοχεύουν, συμβάλλοντας έτσι στο μετριασμό του προβλήματος. 

3) Εκπαίδευση επιστημών – πολιτών για την αναφορά και συλλογή δειγμάτων ξενικών ειδών. Σε δέκα νησιά των Κυκλάδων θα υπάρχουν σημεία συλλογής δειγμάτων ξενικών ειδών. Πολίτες – επιστήμονες θα μπορούν να παραδώσουν ξενικά είδη με στόχο την περαιτέρω μελέτη τους ενώ θα υπάρχουν και οδηγίες πως οι ίδιοι να συλλέξουν τα απαραίτητα δείγματα διευκολύνοντας την επιστημονική μελέτη.

Σημεία συλλογής δειγμάτων:

Σχετικό ενημερωτικό υλικό

Το πρόγραμμα «Φά’ το πριν τα φάει» χρηματοδοτείται από  το Cyclades Preservation Fund και υποστηρίζεται από τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή Σαντορίνης «ΘΗΡΑΪΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ» (Θ.Θ)

Συνολικό προϋπολογισμός του έργου: 3000 €