Αφαιρέσεις Ξενικών Ειδών

Εκδηλώσεις αφαίρεσης ξενικών ειδών.Στο πλαίσιο του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν 3 δράσεις αφαίρεσης ξενικών ειδών σε περιοχές NATURA 2000 με τη συμμετοχή ερασιτεχνών αλιέων. Οι δράσεις θα λάβουν χώρα στις περιοχές Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, στη Ρόδο και στην Πάρο.