Γαστρονομικές Εκδηλώσεις

Προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης θαλασσινών και των βρώσιμων ξενικών ειδών. Μέσα από γαστρονομικές εκδηλώσεις σε επιλεγμένες περιοχές ενδιαφέροντος, αλλά και μιας εθνικής καμπάνιας ενημέρωσης, στόχος είναι τα βρώσιμα ξενικά είδη να μπουν στις διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων, δημιουργώντας κίνητρα στους αλιείς αλλά και τους εμπλεκομένους της εφοδιαστικής αλυσίδας να τα στοχεύουν και να τα προωθούν, συμβάλλοντας έτσι στο μετριασμό του προβλήματος.