Pick the Alien

Μάθε πώς η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ξεκινάει από το πιάτο σου!

Τα θαλασσινά που επιλέγουμε να καταλήγουν στο πιάτο μας μπορεί να αποτελούν μέρος της λύσης για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα

Η iSea ήδη από το 2019 προωθεί την κατανάλωση βρώσιμων θαλάσσιων ξενικών ειδών με στόχο τη μείωση του πληθυσμού τους και τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εξάπλωσή τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Pick the Alien” περισσότεροι από 7,000 καταναλωτές στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στις Κυκλάδες, στα νησιά του Ιονίου, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και τον Αργολικό Κόλπο έχουν ενημερωθεί έως τώρα για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων ξενικών ειδών ενώ είχαν και την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν και να αξιολογήσουν τη γευστική τους αξία. Παράλληλα συνεργαστήκαμε με περισσότερους από 70 μάγειρες και σεφ σε όλη την Ελλάδα για τη δημιουργία συνταγών με βρώσιμα ξενικά είδη, τις οποίες μπορεί κάποιος να βρει στο βιβλίο συνταγών «Εισβάλλοντας στη κουζίνα σας» στο Ενημερωτικό Υλικό του προγράμματος.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε αναλυτικότερα τι έχουμε πετύχει έως σήμερα στο πρόγραμμα.

Οι δράσεις και οι στόχοι μας 

Από το 2022 το πρόγραμμα διευρύνθηκε, περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο αριθμό δράσεων σε όλη τη χώρα. Στόχος μας αποτελεί πλέον η προώθηση της κατανάλωσης των ξενικών ειδών που ταυτόχρονα θα συνδυάζεται με την αντικατάσταση εμπορικών αυτόχθονων ειδών που οι πληθυσμοί τους μειώνονται μέσα από τη δημιουργία μιας συμμαχίας όλων των εμπλεκομένων (αλιέων, ιχθυοπωλείων, εστιατορίων).

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος για το 2024 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

Όλες οι δράσεις θα συμβάλουν στον σκοπό δημιουργίας μιας ισχυρής συμμαχίας μεταξύ των εμπλεκομένων με στόχο την προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωση θαλασσινών και της αντικατάστασης των αυτόχθονων ειδών και ειδικά των ανώτερων θηρευτών, όπως είναι ο ροφός (Epinephelus marginatus), ο ερυθρός τόνος (Thunnus thynnus), ο ξιφίας (Xiphias gladius) με βρώσιμα ξενικά είδη συμβάλλοντας έτσι στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ανακαλύψτε εστιατόρια, ιχθυοπωλεία και αλιείς όπου μπορείτε να βρείτε βρώσιμα ξενικά είδη


Λίγα λόγια για τα θαλάσσια ξενικά είδη

Τα θαλάσσια ξενικά είδη είναι οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται σε περιοχές πέρα από την ιστορική τους εξάπλωση ως αποτέλεσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Περίπου 1.000 θαλάσσια ξενικά είδη έχουν ήδη εντοπιστεί στη Μεσόγειο, που αποτελεί τη πιο επηρεασμένη περιοχή στο κόσμο, ενώ περισσότερα από 240 είδη έχουν καταγραφεί στις Ελληνικές θάλασσες.

Οι επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολυάριθμες και μέσα σε αυτές συγκαταλέγονται ο εκτοπισμός των αυτόχθονων ειδών, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, και οι επιπτώσεις στην οικονομία. Παράλληλα, οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες που επιφέρουν γίνονται ολοένα και πιο αισθητές κυρίως σε τομείς όπως η αλιεία και ο τουρισμός, ενώ πολλά ξενικά είδη είναι επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία.


 

 

 

 

 

 

 

Ανώτεροι θηρευτές και υπερεκμετάλλευση αλιευτικών πόρων

Οι ανώτεροι θηρευτές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία και την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς αποτελούν ρυθμιστές των πληθυσμών των ειδών που ανήκουν σε κατώτερα τροφικά επίπεδα. Η απουσία τους ή η σημαντική μείωση του πληθυσμού τους μπορεί να προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα τροφικά πλέγματα με συνέπειες τόσο στα τοπικά οικοσυστήματα, όσο και στις ανθρώπινες δραστηριότητες, που δεν μπορούν να προβλεφθούν. Η Μεσόγειος αποτελεί μια από τις πιο υπεραλιευμένες περιοχές στον κόσμο, όπου διαδραματίζεται υπερεκμετάλλευση των περισσότερων ειδών, ενώ ο πληθυσμός πολλών ειδών ανώτερων θηρευτών (όπως ο ροφός, ο ξιφίας, οι καρχαρίες κ.α.) έχει μειωθεί δραματικά προκαλώντας μεγάλες αλλαγές στα τροφικά πλέγματα. Έτσι, ο μεσογειακός πληθυσμός ειδών, όπως ο ροφός (Epinephelus marginatus), η συναγρίδα (Dentex dentex) και ο παντελής (Sciaena umbra) χαρακτηρίζονται στην Κόκκινη Λίστα της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης ως απειλούμενα με εξαφάνιση. Η μείωση τους έχει σαν αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και τη διευκόλυνση της εξάπλωσης των ξενικών και εισβολικών ειδών, καθώς υπάρχει μικρότερος ανταγωνισμός για τους διαθέσιμους πόρους και μικρότερη πιθανότητα θήρευσης των ξενικών ειδών στις περιοχές όπου εξαπλώνονται.

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Υλοποίησης

Νικολέττα Σιδηροπούλου

Νικολέττα Σιδηροπούλου

Η Νικολέττα γεννήθηκε στη Βέροια και είναι πτυχιούχος του τμήματος Θαλάσσιας Βιολογίας και Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου του Southampton. Έχει συμμετάσχει και υλοποιήσει δράσεις Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, Εθνικών μελετών και χρηματοδοτικών φορέων.  Έχει εργαστεί ως Υπεύθυνη Προγραμμάτων στον ΑΡΧΕΛΩΝ, Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας με κύριο αντικείμενο την οργάνωση και τον συντονισμό όλων των δράσεων ενημέρωσης και  προστασίας των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους στη Ζάκυνθο και τον Αμβρακικό. Διαθέτει δίπλωμα καταδύσεων SSI Advanced Open Water Diver και μιλάει τρεις γλώσσες, Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (C2) και Ολλανδικά (B1). Στην iSea εργάζεται ως υπεύθυνη προγραμμάτων στον πυλώνα “Άνθρωπος & Υδάτινα Οικοσυστήματα”.

Πληροφορίες Επικοινωνίας: 

Email: [email protected]

tel. +302313090696

mob. +306982766371

Χρηματοδότης για το 2024

Χρηματοδότης για το 2023
 

 

 

 

Χρηματοδότης για το 2022
 

 

Χρηματοδότης για το 2020
Χρηματοδότης για το 2019
Συνεργάτες