Περίπου το 1/3 των καρχαριών και των βάτων παγκοσμίως κινδυνεύουν με εξαφάνιση

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση για την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης/IUCN (IUCN Red List of Threatened Species) 35.765 είδη απειλούνται με εξαφάνιση, από τα 128.918 που αξιολογήθηκαν.

Συνολικά αξιολογήθηκαν οι πληθυσμοί περισσότερων από 420 ειδών εκ των οποίων 154 απειλούνται με εξαφάνιση. Μεταξύ αυτών εντοπίζονται και είδη που συναντάμε στη Μεσόγειο, αλλά και την Ελλάδα, όπως το Galeorhinus galeus (GAG), Γαλέος Δροσίτης ή Σκυλογαλέος και το Chimaera monstrosa (CMO), Χίμαιρα. Ενώ, από τα 200 είδη που δεν ήταν δυνατό να αξιολογηθούν το 2014, λόγω έλλειψης στοιχειών, 57 αξιολογήθηκαν ως απειλούμενα στην πιο πρόσφατη έκθεση.

Το είδος καρχαρία Carcharhinus obsoletus, το οποίο περιγράφηκε επίσημα το 2019, προστέθηκε στη λίστα ως Κρισίμως Κινδυνεύον (Πιθανώς εξαφανισμένο), καθώς η τελευταία φορά καταγράφηκε είναι το 1934. Ωστόσο, απαιτείται περαιτέρω έρευνα.

Το Ελληνικό Κόκκινο βιβλίο δημοσιεύθηκε το 2009 και περιλαμβάνει 63 είδη χονδριχθύων εκ των οποίων οι πληθυσμοί των 50 δεν έχουν αξιολογηθεί, λόγω έλλειψης δεδομένων. Με βάση πρόσφατη έρευνα υπολογίζεται πως το μεγαλύτερο μέρος των πληθυσμών των ειδών που έχουν αξιολογηθεί ως Ανεπαρκώς Γνωστά (Data Deficient, DD),το μεγαλύτερο μέρος δηλαδή των πληθυσμών των ειδών που εντοπίζονται στις ελληνικές θάλασσες, ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες κίνδυνου και απειλούνται με εξαφάνιση.

                                      

Η iSea και η Ομάδα Ειδικών για τους Καρχαρίες της IUCN (Shark Specialist Group, SSG) έχει αναλάβει την προετοιμασία και τη σύνταξη της Εθνικής Λίστας των Χονδριχθύων της Ελλάδας σε συνεργασία με Έλληνες ερευνητές. Ωστόσο, αυτό αποτελεί ένα πρώτο βήμα, καθώς με βάση τα παραπάνω στοιχεία αποτελεί επιτακτική ανάγκη να συνταχθεί εκ νέου η Κόκκινη Λίστα των Χονδριχθύων στην Ελλάδα.