100 επιστήμονες και επιστημονικοί φορείς από όλο τον κόσμο λένε όχι στις εξορύξεις στις ελληνικές θάλασσες.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν παραχωρηθεί σε πετρελαϊκές επιχειρήσεις δικαιώματα έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και του Κρητικού Πελάγους. Η περιοχή αυτή συμπίπτει σε μεγάλο μέρος με τη δυτική και νότια Ελληνική Τάφρο, η οποία αποτελεί οικότοπο παγκόσμιας οικολογικής σημασίας για τη θαλάσσια βιοποικιλότητα. 

Η Ελληνική Τάφρος αποτελεί το κύριο ενδιαίτημα σημαντικών και απειλούμενων θαλάσσιων ειδών όπως του υποπληθυσμού φυσητήρων (Physeter macrocephalus), του ευάλωτου ζιφιού (Ziphius cavirostris), της πτεροφάλαινας, των ρινοδέλφινων, των κοινών δελφινιών, των σταχτοδέλφινων, της μεσογειακής φώκιας,
αλλά και των θαλάσσιων χελωνών.

Πληθώρα επιστημονικών στοιχείων καταδεικνύει ότι η εκμετάλλευση υδρογονανθράκων έχει καταστροφικές επιπτώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Βρες το πλήρες κείμενο εδώ!