Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά στις Περιοχές Natura2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου.

Η iSea από κοινού με το Tethys Research Institute, το Blue Marine Foundation και το Ionian Environment Foundation κατέθεσαν τα σχόλιά τους στη δημόσια διαβούλευση για την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που αφορά στις Περιοχές Natura2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η iSea μελετά τoν οικότοπο της Ποσειδωνίας στο Ιόνιο με στόχο τη χαρτογράφησή του, την εκτίμηση της υγείας του και του δυναμικού άνθρακα που αποθηκεύει, αλλά και την τοπική βιοποικιλότητα που φιλοξενούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας.
Όλα τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μαζί με τις προτάσεις μας για την εφαρμογή μέτρων διαχείρισης της νήσου Φορμίκουλας με στόχο την προστασία της περιοχής ως σημαντικό βιότοπο για τη Μεσογειακή φώκια, τα λιβάδια Ποσειδωνίας, αλλά και άλλα θαλάσσια θηλαστικά, θαλασσοπούλια, ροφούς κ.α., τα οποία έχουν κατατεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έχουν συμπεριληφθεί στην Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη.

Η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την περιοχή φαίνεται ολοκληρωμένη συμπεριλαμβάνοντας όλα τα είδη προτεραιότητας της περιοχής, καθώς και μέτρα για την ορθή διαχείρισή τους. Παραλείπονται όμως ξενικά είδη που εμφανίζονται στην περιοχή, χωρίς αυτά να αναφέρονται στα σχετικά μέτρα, καθώς και δράσεις έρευνας, παρακολούθησης και διαχείρισης που είναι μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της περιοχής.

Βρείτε όλα τα σχόλια που έχουν κατατεθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση .

Βρείτε τα κοινά μας σχόλια Tethys Research Institute, το Blue Marine Foundation και το Ionian Environment Foundation εδώ.