Διαχείριση δεδομένων από καταγραφές υδάτινων απορριμμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Περιγραφή εθελοντικής θέσης:

A. Καταχώρηση φορμών σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων μορφής excel


B. Κωδικοποίηση και αρχειοθέτηση φωτογραφιών που μας αποστέλλονται από τους συμμετέχοντες

 

Οι αρμοδιότητες μπορούν να καλυφθούν κι εξ αποστάσεως, εφόσον προηγηθεί η αναλυτική ενημέρωση και σύντομη εκπαίδευση των εθελοντών

 

 

 

2) Συμπλήρωσε τη φόρμα παρακάτω:
Selected Value: 0
Selected Value: 0
 

Α. Εθελοντική εργασία και συνεργασία με έμπειρους επιστήμονες του κλάδου


Β. Ευαισθητοποίηση και εμπλουτισμό γνώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος


Γ. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση excel