Πρόταση για προσθήκη ξεχωριστής κατηγορίας καρχαριοειδών στον ιστότοπο της Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας

Σε ακόμη μια προσπάθεια να βελτιωθεί η προστασία των καρχαριών στην Ελλάδα μέσα απο τη σωστή ενημέρωση των εμπλεκομένων φορέων, η iSea απέστειλε επιστολή στον Διευθυντή της Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας για τη βελτίωση της παροχής πληροφοριών απο τον ιστότοπο της Διεύθυνσης προς όλους τους εμπλεκόμενους στην Αλιεία.

Μετά απο πλοήγησή στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας διαπιστώσαμε ότι στην υποκατηγορία «Θαλάσσια Θηλαστικά» έχουν λανθασμένα ταξινομηθεί και οι καρχαρίες, που ανήκουν στην κατηγορία των χονδριχθύων, ψαριών των οποίων ο σκελετός αποτελείται αποκλειστικά από χόνδρινο ιστό και όχι στα θηλαστικά. Παράλληλα στο τμήμα «Θαλάσσια Θηλαστικά» περιέχονται και χρήσιμα έγγραφα σχετικά με τα καρχαριοειδή.

Έτσι προτείνουμε τη δημιουργία μιας καινούργιας υποκατηγορία με την ονομασία «Ελασμοβράγχια» και την εισαγωγή του Oδηγού Αναγνώρισης Προστατευόμενων Ειδών Καρχαριών της Μεσογείου, που δημιούργησε πρόσφατα η iSea σε συνεργασία με τη Longitude 181, με στόχο την αποτελεσματικότερη αναγνώριση των ειδών υπο προστασία από όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ακολουθεί το ακριβές κείμενο της επιστολής :

Προς:
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κλάδος Ασφάλειας & Αστυνόμευσης
Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας

Υπόψη: Διευθυντή Πλοιάρχου Λ.Σ. Ι. Τζαμουράνη

Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού κ. Κουρουμπλή

Θεσσαλονίκη, 20 Φεβρουαρίου 2018

Αρ. Πρωτ. iSea: 250

Θέμα: «Πρόταση για προσθήκη κατηγορίας καρχαριοειδών στον ιστότοπο της διεύθυνσης και τοποθέτηση οδηγού αναγνώρισης προστατευόμενων ειδών καρχαριών»

Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους της περιβαλλοντικής οργάνωσης για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων, iSea, για να σας πληροφορήσω ότι κατά την πλοήγηση μας στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας διαπιστώσαμε ότι στην υποκατηγορία «Θαλάσσια Θηλαστικά» των «Αλιευμάτων» έχουν λανθασμένα ταξινομηθεί οι καρχαρίες και ακόμα έχουν τοποθετηθεί έγγραφα σχετικά με τα καρχαριοειδή.

Προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν καλύτερη η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το οικοσύστημα των ελληνικών θαλασσών, σας προτείνουμε να δημιουργήσετε στα «Αλιεύματα» μια καινούργια υποκατηγορία με την ονομασία «Ελασμοβράγχια», στην οποία μπορείτε να τοποθετήσετε τα έγγραφα που αφορούν τους καρχαρίες και τα σαλάχια. Προκειμένου μάλιστα να ενημερώσετε με σαφήνεια τους αλιείς σχετικά με τους απειλούμενους καρχαρίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης της Βαρκελώνης, μπορείτε να προσθέσετε στα έγγραφα σας τον Oδηγό Αναγνώρισης Προστατευόμενων Ειδών Καρχαριών της Μεσογείου, που δημιούργησε πρόσφατα η iSea. Ο Οδηγός αυτός πρακτικά βοηθά στην εύκολη αναγνώριση καρχαριών με στόχο την αποφυγή της σύλληψης και διακίνησης των απειλούμενων ειδών από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς.

Η σημασία των καρχαριών για τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι τεράστια. Τα περισσότερα είδη καρχαριών αποτελούν κορυφαίους θηρευτές και επιτελούν σημαντικές λειτουργίες στα θαλάσσια τροφικά πλέγματα. Ωστόσο, οι πιέσεις που δέχονται, κυρίως από την αλίευση, έχουν οδηγήσει στη δραματική μείωση του πληθυσμού τους, με πρόσφατη έκθεση του IUCN να αναφέρει πως τα μισά είδη καρχαριών στη Μεσόγειο κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Η παράνομη αλίευση καρχαριών στις ελληνικές θάλασσες, αλλά ακόμα περισσότερο η προκλητική επίδειξη τους ως τρόπαια, υποβαθμίζει σημαντικά την προστασία τους και προωθεί απαράδεκτα πρότυπα για την αντίληψη της άγριας ζωής και ειδικά των χαρισματικών και μοναδικών αυτών κορυφαίων θηρευτών.

Πιστεύουμε ότι με τις δύο αυτές αλλαγές στοn ιστότοπό σας, επιτυγχάνεται η σωστότερη ενημέρωση των αλιέων σχετικά με τα απειλούμενα είδη καρχαρία και η συμμόρφωση τους με βάση την κείμενη νομοθεσία.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινήσεις και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, η οποία θα συμβάλει στην καλύτερη προστασία των απειλούμενων ειδών των ελληνικών θαλασσών.

Με εκτίμηση,

H ομάδα ελασμοβράγχιων της iSea