Εργαστήριο- Δίκτυο Πράσινα Νερά

Στα πλαίσια του έργου «Πράσινα Νερά», προσκαλούμε τα μέλη και τους εθελοντές των φορέων του δικτύου στο 3ο Εργαστήριο που πραγματοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος, με θέμα “Καλές πρακτικές στο πεδίο της θάλασσας” και στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης των μελών του Δικτύου σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται στο πεδίο της θάλασσας.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου 11.00 – 14.00, στην Παραλία και Μαρίνα Αρετσούς.

Το εργαστήριο θα περιλαμβάνει:

  • Συμπεριφορά κατά τη χρήση σκάφους: Βασικοί κανόνες ασφάλειας, Συμπεριφορά κατά την επαφή με την άγρια ζωή, Πρακτικές αγκυροβόλησης
  • Πρωτόκολλο που ακολουθείται σε περιπτώσεις τραυματισμένων ζώων
  • Αρμόδιες αρχές και πρωτόκολλα που ακολουθούμε κατά τη διαπίστωση παράνομων δραστηριοτήτων στο πεδίο

Για τη συμμετοχή, απαιτείται δήλωση συμπληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε εδώ. 

Το Δίκτυο για τη ζωή στη θάλασσα ΠΡΑΣΙΝΑ ΝΕΡΑ – GREEN WATERS, στοχεύει να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των εθελοντών και των φορέων που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, μέσω συνεργασιών και δικτύωσης των οργανώσεων τους.

Σκοπεύει να οργανώσει δράσεις που σχετίζονται με τους τρείς πυλώνες του έργου:

  • Θάλασσα και προστασία περιβάλλοντος
  • Θάλασσα και πολιτισμός
  • Θάλασσα και ασφάλεια

 

Το έργο Πράσινα Νερά – Δίκτυο για την αειφορική ανάπτυξη θαλάσσιας δραστηριότητας υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και εταίρο την iSea – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία για την Προστασία των Υδάτινων Οικοσυστημάτων.

 

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους 13,5 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.