Guitarfish Project

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ρινόβατοι ή βιόλες (τάξη Rhinopristiformes) αποτελούν μια ομάδα βάτων που εντοπίζεται σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές. Στη Μεσόγειο Θάλασσα απαντώνται δύο είδη ρινόβατων, o Κοινός Ρινόβατος ή Κιθάρα (Rhinobatos rhinobatos) και ο Μαυρορινόβατος (Glaucostegus cemiculus).

Οι πληθυσμοί και των δύο ειδών έχουν μειωθεί δραματικά σε όλη την εξάπλωσή τους στη Μεσόγειο Θάλασσα.   Ως   εκ   τούτου,   κάθεπαρατήρησή τους θεωρείται σπάνιο γεγονός, που συχνά συσχετίζεται με την τοπική παρεμπίπτουσα αλιεία.

Το είδος R. rhinobatos χαρακτηρίζεται ως ‘Κινδυνεύον’ στη Μεσόγειο, σύμφωνα με την Κόκκινο Κατάλογο Απειλούμενων Ειδών της IUCN, ενώ το G. cemiculus αναφέρεται ως ‘Κρισίμως Κινδυνεύον’ στο σύνολο της εξάπλωσής του. Και τα δύο είδη προστατεύονται από τη σύμβαση της Βαρκελώνης (UNEP/MAP-SPA/RAC, 2018. SAP/RAC: Πρωτόκολλο SPA-BD - Παράρτημα II: Λίστα Απειλούμενων Ειδών) και τη Σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM/42/2018/2, τροποποιητική της GFCM/36/2012/3) καθώς και από μια σειρά ευρωπαϊκών κανονισμών (όπως ο Κανονισμός 2017/2107 και ο Κανονισμός 1241/2019)

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Κύπρος φαίνεται πως αποτελεί μια σημαντική περιοχή τουλάχιστον για το είδος G. cemiculus, όπου σύμφωνα με δεδομένα επιστήμης των πολιτών, συχνά συλλαμβάνονται ως παρεμπίπτον αλίευμα σε ερασιτεχνικά αλιευτικά εργαλεία όπως το καλάμι ψαρέματος από την ακτή.

Στόχος

Στόχος του έργου είναι να αυξήσει τις γνώσεις μας για αυτά τα εξαιρετικά απειλούμενα και χαρισματικά είδη στην Κύπρο. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο του έργου, θα διεξαχθεί στοχευμένη έρευνα στον κόλπο του Ακρωτηρίου, ο οποίος θεωρείται σημαντική περιοχή, χρησιμοποιώντας πρωτοποριακά εργαλεία ακουστικής τηλεμετρίας για την εξαγωγή δεδομένων, ανεξάρτητων της τοπικής αλιείας, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης και της οικολογίας τους.

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του έργου είναι:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Υλοποίησης
Περικλής Κλείτου

Περικλής Κλείτου

O Περικλής Κλείτου είναι κάτοχος πτυχίου Περιβαλλοντικής Βιολογίας και Εκπαίδευσης (University of Brighton, Ηνωμένο Βασίλειο) (2011-2014) και μεταπτυχιακού στη Βιώσιμη Υδατοκαλλιέργεια (University of St Andrews, Ηνωμένο Βασίλειο ) (2014-2017). Kατά τη διάρκεια του πρώτου του πτυχίου (2011-2014), εργαζόταν στην εταιρία Marine and Environmental Research (MER) Lab Ltd (Κύπρος) σε μερική απασχόληση, ενώ από το 2014, ξεκίνησε να εργάζεται στη συγκεκριμένη εταιρεία σε πλήρη απασχόληση παρακολουθώντας ταυτόχρονα μεταπτυχιακό εξ’ αποστάσεως. Έχει εμπλακεί και συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν το θαλάσσιο οικοσύστημα, συλλογή και ανάλυση αλιευτικών και βιολογικών δεδομένων, παρακολούθηση ξενικών ειδών, εκτίμηση ανθρωπογενών επιπτώσεων, χαρτογράφηση θαλάσσιων οικοτόπων, παρακολούθηση/εκτίμηση οικολογικής κατάστασης θαλάσσιων περιοχών, ανάπτυξη βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας, όπως και δράσεις που αφορούν την αύξηση της περιβαλλοντικής ευσυνειδησίας και γνώσεων του κοινού. Διατηρεί καλές σχέσεις με εμπλεκόμενους φορείς, όπως οι αλιείς, υδατοκαλλιεργητές, τοπικούς φορείς και αρμόδιες αρχές. Κατά τη στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο (2009-2011), αποφοίτησε ως πρωτευσάντας από το 70ο Σχολείο Υποβρύχιων Καταστροφών (Ο.Υ.Κ.), είναι πιστοποιημένος δύτης (FDI Free Diver, PADI Advanced Diver, PADI Deep Dive), χειριστής ταχύπλοου σκάφους και πρώτος βοηθός. Ο Περικλής δημοσιεύσει και παρουσιάσει σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε διεθνές και τοπικό επίπεδο. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Εmail: [email protected] 

Ιωάννης Γιώβος

Ιωάννης Γιώβος

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό στην Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση του ίδιου πανεπιστημίου. Ενώ συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας ως υποψήφιος Διδάκτωρ.

Με πάνω από μια δεκαετή εμπειρία σε προγράμματα προστασίας των ανώτερων θηρευτών της Μεσογείου και με προϋπηρεσία σε σημαντικούς οργανισμούς όπως το Tethys Research Institute, το Institute of Marine Research και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντονίζει αρκετά προγράμματα και πρωτοβουλίες σχετικά με τη διατήρηση των καρχαριών και των σαλαχιών σε διάφορες μεσογειακές χώρες. Παράλληλα αποτελεί μέλος της Ομάδας Ειδικών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) για τους καρχαρίες, είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Ελασμοβράγχια και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Society for Conservation Biology (SCB).  Έχει περισσότερα από 30 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ενώ έχει συγγράψει 3 Σχέδια Δράσης για Απειλούμενα είδη και έχει συμμετάσχει στην έκδοση 5 βιβλίων. Μιλάει 3 ξένες γλώσσες, Ελληνικά (μητρική) Αγγλικά (C1), Ισπανικά (Β2) και είναι εκπαιδευτής καταδύσεων της PADI. Σήμερα ο Γιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής της iSea.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Εmail: [email protected]

Tel. +302313090696

Mob: +306945880415
          
Συνεργάτες
Χρηματοδότες

     

Υποστηρικτές