Ανακοίνωση του νέου προγράμματος «Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας»

Στις ελληνικές θάλασσες εντοπίζονται τουλάχιστον 63 είδη χονδριχθύων. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τόσο τον ακριβή αριθμό των ειδών που υπάρχουν στην Ελλάδα όσο και τη χωρική τους κατανομή αφού υπάρχουν ακόμα πολλά κενά γνώσεων που πρέπει να καλυφθούν. Έγκυρες και επικαιροποιημένες πληροφορίες σε αυτούς τους τομείς, θα βοηθήσουν σημαντικά στη δημιουργία στοχευμένων και  πιο αποτελεσματικών δράσεων προστασίας χονδριχθύων και θα διευκολύνουν τη δημιουργία μιας έγκυρης Κόκκινης Λίστας για τα είδη που βρίσκονται στα ελληνικά νερά. 


Σε αυτό το πλαίσιο η iSea σε συνεργασία με την Ομάδα Ειδικών για τους Καρχαρίες της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN Shark Specialist group) έχει αναλάβει την προετοιμασία και την σύνταξη της εθνικής λίστας των χονδριχθύων της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο έργο, με τίτλο «Επικαιροποίηση της Εθνικής Λίστας Χονδριχθύων της Ελλάδας», χρηματοδοτείται από τον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις Διατήρησης Βιοποικιλότητας» του χρηματοδοτικού προγράμματος: «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες περιβαλλοντικές δράσεις 2020» του Πράσινου Ταμείου.

Για τον σκοπό αυτό θα συνταχθεί μια επικαιροποιημένη εθνική λίστα χονδριχθύων μέσω της συνεργασίας μεγάλου αριθμού επιστημόνων από την Ελλάδα. Θα γίνει η επισκόπηση της υπάρχουσας σχετικής βιβλιογραφίας, θα διοργανωθούν διαδικτυακά στρογγυλά τραπέζια συζήτησης και workshops με Έλληνες ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη των χονδριχθύων και το IUCN Shark Specialist Group, θα δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό βιβλίο που θα περιέχει τη νέα επίσημη εθνική λίστα και πληροφορίες για κάθε είδος σε Ελληνικά και Αγγλικά, θα εκτυπωθούν και διανεμηθούν έντυπες εκδόσεις του βιβλίου σε αρμόδιες αρχές και εμπλεκόμενους φορείς για τη διάχυση της γνώσης και την επίτευξη προστασίας αυτών των ειδών.

Βρείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ. 

Βρείτε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.