Συνάντηση Περιβαλλοντικών Οργανώσεων-ΥΠΕΝ για το Νομοσχέδιο Εκσυγχρονισμού Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας

Στις 9 Απριλίου 2020, λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για το Νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας» και το κάλεσμα των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων προς τον Υπουργό, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με 20 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις.


Σκοπός της τηλεδιάσκεψης αποτέλεσε η εξέταση του Νομοσχεδίου πριν την κατάθεσή του με βασικό κοινό αίτημα των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων να δοθεί παράταση στη δημόσια διαβούλευση λόγω της σημαντικότητάς και της πολυδιάστατης φύσης του, αλλά κυρίως λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί εξαιτίας του COVID-19 και δεν επιτρέπει την εύρυθμη λειτουργία της Βουλής και των δημοκρατικών διαδικασιών.

Παρόλα αυτά, στην τηλεδιάσκεψη κατέστη από την αρχή ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει η πρόθεση παράτασης της διαβούλευσης και αναβολής της κατάθεσης του νομοσχεδίου, καθώς δόθηκε το περιθώριο που ορίζεται από τον Νόμο. Επισημαίνουμε ότι η διαβούλευση και η κατάθεση του νομοσχεδίου έχουν σχεδιαστεί και πραγματοποιήθηκαν με το ελάχιστο χρονικό περιθώριο που ορίζει ο νόμος, παρά τα σύνθετα και ουσιαστικά κεφάλαια της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αλλάζουν ριζικά με το νέο νομοσχέδιο, καθώς και την περιορισμένη λειτουργία της Βουλής, λόγω πανδημίας.

Επιπλέον, κατά την τηλεδιάσκεψη δεν δόθηκε στις οργανώσεις η δυνατότητα να εξετάσουν ένα αναθεωρημένο προσχέδιο, αλλά έγινε προφορική ενημέρωση από τον Υπουργό σχετικά με αλλαγές που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην αναθεωρημένη έκδοση του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή.

Είναι εμφανές ότι καμία ουσιαστική επανεξέταση του νομοσχεδίου δεν έλαβε χώρα κατά την τηλεδιάσκεψη, συνεπώς η iSea δεν μπορεί να τοποθετηθεί σχετικά με τροποποιήσεις που συζητήθηκαν σε προφορικό επίπεδο. Δυστυχώς, αναμένουμε τη νέα αναθεωρημένη εκδοχή του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή, ώστε να το αξιολογήσουμε και να διατυπώσουμε τις απόψεις μας.