Νέα έρευνα για τη διατήρηση και διαχείριση των καρχαριών και σαλαχιών στη Μεσόγειο

Οι προσπάθειες για την προστασία των καρχαριών και σαλαχιών αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Στη Μεσόγειο Θάλασσα, περισσότερα από τα μισά είδη καρχαριών, σαλαχιών και χιμαιρών κινδυνεύουν με εξαφάνιση παρά την ύπαρξη μια σειράς νομοθεσιών που τα προστατεύουν.

Με στόχο μας να υποστηρίξουμε ισχυρότερες πολιτικές διατήρησης βασισμένες στην επιστημονική γνώση, η πρόσφατη συλλογική μας έρευνα, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ και το WWF Mediterranean Marine Initiative:

  • υπογραμμίζει τα κενά, τις αλληλεπικαλύψεις και τις ασυνέπειες στις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης και προστασίας τους,
  • παρουσιάζει μελέτες περιπτώσεων σε Ελλάδα, Γαλλία, Τυνησία και Τουρκία, και
  • παρουσιάζει τις προτάσεις μας, αλλά και πρόσθετα εργαλεία που μπορούν να ωφελήσουν τη διατήρηση και προστασία των καρχαριών και των σαλαχιών στη Μεσόγειο.

Βρείτε την έρευνα εδώ.