Νέα έρευνα της iSea για τους καρχαρίες και τα σαλάχια στην Ελλάδα

Μόλις δημοσιεύτηκε η πρόσφατη έρευνά μας σχετικά με τη αλίευση και την εμπορία καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα. Μέσα από μια συστηματική μελέτη επί ένα χρόνο και σε μηνιαία βάση, επισκεφτήκαμε ιχθυόσκαλες, σημεία εκφόρτωσης και σημεία πώλησης αλιευτικών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα.  Στόχος ήταν η καταγραφή των ειδών καρχαριών και σαλαχιών που εκφορτωνονται αλλά και η ποσοτικοποιήση της παράνομης εμπορίας και διακίνησης προστατευόμενων ειδών αλλά και ειδών με λανθασμένη σήμανση. 

Αν και η αλιεία αποτελεί τη μεγαλύτερη πίεση που δέχονται οι καρχαρίες και τα σαλάχια στη Μεσόγειο, η ποσοτικοποίησή της και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει στους πληθυσμούς τους είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς σχεδόν σε όλες τις χώρες τις Μεσογείου τα είδη αυτά καταγράφονται σε συγκεντρωτικές κατηγορίες με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ποσοτικά δεδομένα σε επίπεδο είδους. Παράλληλα, είναι πλέον γνωστό πως σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει εμπορία και διακίνηση προστατευόμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, τα οποία φτάνουν στο πιάτο μας.

Σε αυτό το πλαίσιο, και προσπαθώντας να κατανοήσουμε περισσότερα για τις πιέσεις που δέχονται τα είδη αυτά στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε εκτιμώμενα ποσοτικά στοιχεία εκφορτώσεων καρχαριών και σαλαχιών σε επίπεδο είδους. Παράλληλα, η έρευνα παρουσιάζει για πρώτη φορά ποσοτικά εποχικά στοιχεία για το παράνομο εμπόριο και τη διακίνηση τόσο προστατευόμενων ειδών καρχαριών και σαλαχιών, όσο και την διακίνηση ειδών με λανθασμένη σήμανση. Τέλος, με βάση τα ευρήματα προτείνονται αλλαγές στον τρόπο εκφόρτωσης, καταγραφής και εμπορίας με στόχο την αύξηση της ιχνηλασιμότητας και τη διευκόλυνση της έρευνας για την αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως αυτή είναι μια από τις λίγες σχετικές διαθέσιμες μελέτες στη Μεσόγειο και η πρώτη στην Ελλάδα και ελπίζουμε πως θα ληφθεί υπόψιν τόσο από την ερευνητική κοινότητα, όσο και από τους διαχειριστές, για τη λήψη αποτελεσματικότερων μέτρων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους συνεργάτες μας για την πολύτιμη βοήθεια τους. Η έρευνα αυτή χρηματοδοτήθηκε από την OceanCare και το Shark Foundation/Hai-Stiftung. 

Βρείτε την έρευνα  εδώ