Νέα επιστημονική δημοσίευση

Νέα επιστημονική δημοσίευση για την αξιολόγηση της στάσης των καταναλωτών απέναντι στα θαλάσσια μη-αυτόχθονα είδη ψαριών: Μελέτη περίπτωσης από την Ελλάδα

Τα μη-αυτόχθονα είδη ψαριών συνεχίζουν να εξαπλώνονται στη Μεσόγειο Θάλασσα, αλλάζοντας τις συναθροίσεις ειδών και αναδιαμορφώνοντας τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Η προώθηση των βρώσιμων ξενικών ειδών μέσω της αγοράς, έχει προταθεί ως μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης και των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στα τοπικά ενδιαιτήματα. Μεταξύ άλλων, μια τέτοια προσέγγιση θα ενισχύσει οικονομικά τους ελεύθερους αλιείς και τον αλιευτικό κλάδο.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, αρκετοί καταναλωτές γνωρίζουν για τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις των θαλάσσιων ξενικών ειδών, είναι πρόθυμοι να αγοράσουν αυτά τα είδη όταν είναι διαθέσιμα στα εστιατόρια, ενώ περίπου 8 στους 10 θα κατανάλωνε ξενικά είδη ψαριών γνωρίζοντας έτσι ότι βοηθά στην προστασία των αυτόχθονων ειδών και του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Τα μοντέλα πολλαπλών μεταβλητών έδειξαν πως τα κύρια στοιχεία που ελέγχει ο καταναλωτής, στην περίπτωση αγοράς ενός ξενικού είδους ψαριού, είναι (α) η φρεσκότητα, (β) εάν τον ψάρι είναι δηλητηριώδες και (γ) οι συνθήκες υγιεινής του καταστήματος.

Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη θετική στάση των Ελλήνων καταναλωτών προς τα μη-αυτόχθονα είδη ψαριών και υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα περαιτέρω προώθησης μιας αγοράς που θα μπορούσε να βελτιώσει τη βιωσιμότητα της αλιείας και την προστασία του περιβάλλοντος.

 

Για να διαβάσετε την επιστημονική δημοσίευση πατήστε εδώ.