Επιστολή για την προστασία της Ελληνικής Τάφρου

Θα δεσμευτεί η Ελλάδα για την προστασία της Ελληνικής Τάφρου κατά το 9ο Συνέδριο για τους Ωκεανούς, που η χώρα μας διοργανώνει;

8 Περιβαλλοντικές Οργανώσεις τονίζουν για ακόμα μια φορά τη σημασία της Ελληνικής Τάφρου, αυτή τη φορά ζητώντας να αναλάβει τη δέσμευση για τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην Ελληνική Τάφρο.

Η οικολογική αξία της Ελληνικής Τάφρου ως κρίσιμου ενδιαιτήματος για πολλά προστατευόμενα και απειλούμενα θαλάσσια είδη επιτάσσει την προστασία του μοναδικού αυτού οικοσυστήματος. Γι’ αυτό οι οργανώσεις αιτούνται τη δημιουργία μιας θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής στην Ελληνική Τάφρο με την παράλληλη θέσπιση μέτρων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένη της απαγόρευσης της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένων των σεισμικών ερευνών, καθώς και τη ρύθμιση της ναυσιπλοΐας για την αποφυγή συγκρούσεων πλοίων με θαλάσσια θηλαστικά.

Βρείτε την επιστολή των οργανώσεων εδώ.