Πιλοτική δράση για την πρόληψη και τη μείωση των απορριμμάτων

Η iSea στο πλαίσιο του προγράμματος Plastic Busters MPAs, με την υποστήριξη του MIO - ECSDE υλοποίησε την πιλοτική δράση για την πρόληψη και τη μείωση των απορριμμάτων που προέρχονται από αλιευτικές δραστηριότητες στον Θερμαϊκό Κόλπο.
Η δράση θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου και την BlueCycle.

Πρόκειται για μια πιλοτική δράση που εστιάζει στη συμμετοχή των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας με στόχο τη συλλογή και την προώθηση της ορθής διαχείρισης των Εγκαταλελειμμένων, Αλιευτικών Εργαλείων (ΕΑΕ). Οι αιτίες της ύπαρξης ΕΑΕ είναι πολυάριθμες. Οι άμεσες αιτίες περιλαμβάνουν πρακτικούς παράγοντες, όπως: ο καιρός, η παράνομη αλιεία, το κόστος ανάκτησης των εργαλείων, οι συγκρούσεις, ο βανδαλισμός και / ή κλοπή. Από την άλλη οι έμμεσες αιτίες περιλαμβάνουν την έλλειψη υποδομών συλλογής και διαχείρισης απορριμμάτων, τη δυσκολία πρόσβασης σε όσες από αυτές υπάρχουν, καθώς και το κόστος διατήρησής τους. Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής δράσης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στα αντικείμενα αλιευτικού εξοπλισμού που αποτελούν τα πιο κοινά θαλάσσια απορρίμματα στις προστατευόμενες περιοχές του Θερμαϊκού Κόλπου, όπως τα κουτιά από φελιζόλ.

Δράσεις
• Παρακολούθηση και αξιολόγηση της παρουσίας των εγκαταλελειμμένων, αλιευτικών εργαλείων.
• Προώθηση βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των τομέων της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για τη σωστή συλλογή και διαχείριση των εγκαταλελειμμένων, αλιευτικών εργαλείων.
• Δημιουργία συστήματος διαχείρισης αλιευτικών εργαλείων και εγκατάσταση κάδων σε επιλεγμένους τόπους.

Επιπλέον πληροφορίες για το πρόγραμμα βρείτε εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Βρείτε την τελική έκθεση εδώ.

Συνεργάτες

Χρηματοδότες