Δελτίο Τύπου: REPOSDONΙΑ, Προστατεύοντας τα δάση της θάλασσας

Η iSea ξεκινάει μία νέα συνεργασία με το Ίδρυμα Blue Marine Foundation για την προστασία των πολύτιμων λιβαδιών Ποσειδωνίας στα ελληνικά ύδατα, επεκτείνοντας το πρόγραμμα REPOSIDONIA σε τρεις νέες περιοχές:

1. Ανατολική Λήμνος,
2. Νίσυρος και,
3. Φορμίκουλα (Εσωτερικό αρχιπέλαγος Ιόνιου).

Το πρόγραμμα στοχεύει στην αύξηση των επιστημονικών μας γνώσεων σχετικά με την κάλυψη, τη βιοποικιλότητα και την υγεία των λειμώνων Ποσειδωνίας καθώς και στην εκτίμηση του αποθέματος οργανικού (μπλε) άνθρακα επιλεγμένων λιβαδιών. Τέλος, αναπόσπαστο κομμάτι στο πρόγραμμα αποτελεί η εκπαίδευση και η ενημέρωση των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη διαχείριση για τους εν λόγω οικοτόπους, σε κάθε περιοχή.

Βρείτε περισσότερα για το πρόγραμμα και τις περιοχές δράσεων εδώ.

Βρείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.