ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: Υλοποίηση έρευνας αγοράς/δημοσκόπησης

 

H iSea αναζητά εταιρεία για υλοποίηση έρευνας αγοράς/ δημοσκόπησης. Αφορά στο πρόγραμμα Pick the Alien και την προώθηση κατανάλωσης βρώσιμων ξενικών ειδών μέσα από την προβολή του προγράμματος στην εκπομπή MasterChef και πως/εάν αυτό θα επηρεάσει τους καταναλωτές αλλά και τις πωλήσεις λιανικής (αλιείς, ιχθυοπώλες, εστιάτορες) 

Βρείτε την προκήρυξη και λεπτομέρειες υποβολή προσφορών εδώ.