Το πρώτο Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη είναι πλέον διαθέσιμο και στα ελληνικά

Ο εικονιζόμενος καρχαρίας είναι ένας Aγγελοκαρχαρίας. Οι Αγγελοκαρχαρίες, ή αλλιώς Ρίνες, είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη (Ακανθορίνα, Ματορίνα και Αγγελοκαρχαρίας), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγω της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου. Στην Ελλάδα εντοπίζονται και τα 3 μεσογειακά είδη αγγελοκαρχαριών.

Το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων της περιοχής και αναπτύχθηκε από τη iSea με πρωτοβουλία της The Shark Trust και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο TUDAV, την WWF Ελλάδας και WWF Τουρκίας

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης αποτελεί η διατήρηση και η των Αγγελοκαρχαριών σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική περιοχή για τους μεσογειακούς τους πληθυσμούς, μέσω μιας αξιολόγησης των απειλών που τους ασκούνται και παράλληλα με την πρόταση δράσεων για την επίτευξη του σκοπού.

Στο πλαίσιο αυτό, τέθηκαν τρεις επιμέρους στόχοι που βασίστηκαν στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης :

  1. Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των αγγελοκαρχαριών από την αλιεία.
  2. Αναγνώριση και προστασία χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων των αγγελοκαρχαριών.
  3. Θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή εθνικής νομοθεσίας για τους αγγελοκαρχαρίες.

Βρείτε το σχετικό δελτίο τύπου εδώ

Βρείτε το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη εδώ