Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη

Οι Αγγελοκαρχαρίες, ή αλλιώς Ρίνες, είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη (Ακανθορίνα, Ματορίνα και Αγγελοκαρχαρίας), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγω της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου.  Στην Ελλάδα εντοπίζονται και τα 3 μεσογειακά είδη αγγελοκαρχαριών.

Οι γεωγραφικές περιοχές 22 και 23 (Το Αιγαίο Πέλαγος και την Κρήτη) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) έχουν αναγνωριστεί ως περιοχές προτεραιότητας για τους Αγγελοκαρχαρίες, καθώς είναι ίσως οι μοναδικές περιοχές στη Μεσόγειο στις οποίες εντοπίζονται και τα 3 είδη. Παρά την απαγόρευση αλιείας των παραπάνω ειδών από τους ισχύοντες κανονισμούς υπάρχουν πρόσφατες περιπτώσεις αλίευσης τους (καθώς και πώλησής τους).

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και εφαρμόζοντας μία από τις δράσεις από το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των Αγγελοκαρχαριών αναπτύχθηκε ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των αγγελοκαρχαριών, που θα αποτελέσει ένα εργαλείο απευθυνόμενο σε Κρατικούς φορείς για τα αναλυτικά βήματα που θα οδηγήσουν στην προστασία και τη διατήρηση αυτών των ειδών. 

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν τρεις επιμέρους στόχοι που βασίστηκαν στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης :

  1. Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των αγγελοκαρχαριών από την αλιεία.
  2. Αναγνώριση και προστασία χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων των αγγελοκαρχαριών.
  3. Θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή εθνικής νομοθεσίας για τους αγγελοκαρχαρίες.

Το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων της περιοχής και αναπτύχθηκε από τη iSea με πρωτοβουλία της The Shark Trust και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο TUDAV, την WWF Ελλάδας και WWF Τουρκίας. 

Βρείτε το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στο Αιγαίο και την Κρήτη εδώ