Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Κύπρο

Οι Αγγελοκαρχαρίες, ή αλλιώς Γάτοι όπως είναι γνωστοί στην Κύπρο, είναι πεπλατυσμένοι καρχαρίες που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες καρχαριών στο κόσμο. Στη Μεσόγειο εντοπίζονται 3 είδη (ΑκανθορίναΜατορίνα και Αγγελοκαρχαρίας), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς τους να έχουν χαρακτηριστεί Κρισίμως Κινδινεύοντες από τη Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης (IUCN) λόγω της ραγδαίας μείωσης τους και τοπικών εξαφανίσεων σε διάφορα σημεία της Μεσογείου.  Στην Κύπρο εντοπίζονται και τα 3 μεσογειακά είδη αγγελοκαρχαριών.

Οι γεωγραφική περιοχή  25, (Κύπρος) της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM) έχει αναγνωριστεί ως περιοχή προτεραιότητας για τους Αγγελοκαρχαρίες, καθώς είναι ίσως από τις μοναδικές περιοχές στη Μεσόγειο στις οποίες εντοπίζονται και τα 3 είδη. Παρά την απαγόρευση αλιείας των παραπάνω ειδών από τους ισχύοντες κανονισμούς υπάρχουν πρόσφατες περιπτώσεις αλίευσής τους ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα.

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και εφαρμόζοντας μία από τις δράσεις από το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των Αγγελοκαρχαριών αναπτύχθηκε ένα Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία των αγγελοκαρχαριών, που θα αποτελέσει ένα εργαλείο απευθυνόμενο σε Κρατικούς φορείς για τα αναλυτικά βήματα που θα οδηγήσουν στην προστασία και τη διατήρηση αυτών των ειδών. 

Στο πλαίσιο αυτό τέθηκαν τρεις επιμέρους στόχοι που βασίστηκαν στο Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης :

1. Ελαχιστοποίηση της θνησιμότητας των αγγελοκαρχαριών από την αλιεία.

2. Αναγνώριση και προστασία χαρακτηριστικών ενδιαιτημάτων των αγγελοκαρχαριών.

3. Θέσπιση, εφαρμογή και επιβολή εθνικής νομοθεσίας για τους αγγελοκαρχαρίες.

Το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Κύπρο αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια επιστημόνων της περιοχής και αναπτύχθηκε με πρωτοβουλία της The Shark Trust, από την iSea, τη Marine and Environmental Research (MER) Lab  και την Enalia Physis.

Βρείτε το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Κύπρο εδώ.