Καρχαρίες και Σαλάχια με σήμανση στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού

Δείτε τον κωδικό της σήμανσης και το είδος για κάθε άτομο που έχει σημανθεί στην περιοχή στο πλαίσιο του προγράμματος ByElasmoCatch

2021_302_Dasyatis sp.

2021_318_Gymnura altavela

2021_324_Gymnura altavela

2021_326_Aetomylaeus bovinus

2021_333_Dasyatis sp.

2021_337_Dasyatis sp.

2021_338_Dasyatis sp.

2021_339_Dasyatis sp.

2021_344_Myliobatis aquila

2021_345_Myliobatis aquila

2021_346_Myliobatis aquila

2021_347_Dasyatis sp.

2021_348_Dasyatis sp.

2021_349_Dasyatis sp.

2021_350_Dasyatis sp.

2021_351_Dasyatis sp.

2021_352_Mustelus mustelus

2021_353_Mustelus mustelus

2021_354_Mustelus mustelus

2021_355_Mustelus mustelus

2021_356_Mustelus mustelus

2021_357_Mustelus mustelus

2021_358_Mustelus mustelus

2021_359_Mustelus mustelus

2021_360_Mustelus mustelus

2021_361_Mustelus mustelus

2021_362_Mustelus mustelus

2021_363_Mustelus mustelus

2021_364_Mustelus mustelus

Mustelus mariechristinelus

2021_374_Mustelus mustelus

2021_385_Dasyatis sp.

2021_386_Dasyatis sp.

2021_391_Gymnura altavela

2021_392_Dasyatis sp.

2021_393_Dasyatis sp.

2021_394_Gymnura altavela

2021_395_Dasyatis sp.

2021_396_Aetomylaeus bovinus

2021_397_Gymnura altavela

2021_398_Torpedo torpedo

2021_399_Torpedo torpedo

2021_400_Gymnura altavela

2021_453_Gymnura altavela

2021_455_Aetomylaeus bovinus

2021_501_Mustelus mustelus

2021_502_Mustelus mustelus

2021_503_Mustelus mustelus

2021_511_Gymnura altavela

2021_512_Gymnura altavela

2021_513_Gymnura altavela

2021_514_Gymnura altavela

2021_515_Gymnura altavela

2021_516_Dasyatis sp.

2021_517_Gymnura altavela

2021_518_Dasyatis sp.

2021_519_Dasyatis sp.

2021_520_Gymnura altavela

2021_521_Gymnura altavela

2021_522_Dasyatis sp.

2021_523_Torpedo torpedo

2021_524_Dasyatis sp.

2021_525_Torpedo torpedo

2021_526_Torpedo torpedo

2021_527_Gymnura altavela

2021_530_Dasyatis sp.

2021_531_Torpedo marmorata

2021_532_Torpedo marmorata

2021_533_Dasyatis sp.

2021_534_Dasyatis sp.

2021_535_Dasyatis sp.

2021_536_Dasyatis sp.

2021_537_Gymnura altavela

2021_538_Dasyatis sp.

2021_539_Gymnura altavela

2021_541_Aetomylaeus bovinus

2021_542_Aetomylaeus bovinus

2021_543_Torpedo torpedo

2021_544_Torpedo torpedo

2021_545_Dasyatis sp.

2021_546_Dasyatis sp.

2021_547_Aetomylaeus bovinus

2021_548_Mustelus mustelus

2021_549_Gymnura altavela

2021_550_Dasyatis sp.