Thermaikos Biodiversity Project

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο Θερμαϊκός Κόλπος περιλαμβάνει ένα υγροτοπικό σύμπλεγμα με εκβολές ποταμών, αλυκές και λιμνοθάλασσες που παρέχουν σημαντικούς οικοτόπους για την άγρια ζωή και οικοσυστημικές υπηρεσίες για τις τοπικές κοινότητες και πέραν αυτών. Το Thermaikos Biodiversity Project αποτελεί ένα διεπιστημονικό έργο που στοχεύει στη μελέτη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και στην ενημέρωση του κοινού για τη θαλάσσια ζωή και τα οικοσυστήματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2021 ως Thermaikos Dolphin Project με συστηματική παρακολούθηση των δελφινιών στην περιοχή μέσω της φωτο-αναγνώρισης για τη δημιουργία καταλόγων με τα άτομα κάθε είδους. Πλέον οι κατάλογοι αποτελούνται από 71 άτομα ρινοδέλφινων (Tursiops truncatus), 25 κοινά δελφίνια (Delphinus delphis) και 9 ζωνοδέλφινα (Stenella coeruleoalba). Επιπλέον, περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο την ενημέρωση των μικρών επισκεπτών του SANI Resort για τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, με έμφαση στα κητώδη. Η συστηματική παρακολούθηση των δελφινιών συνεχίζεται, οι κατάλογοι κάθε είδους ενημερώνονται, ενώ παράλληλα μελετάται η συμπεριφορά των δελφινιών. Ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τα παιδιά έχει πλέον προστεθεί κι αυτή της φωτοαναγνώρισης των ατόμων βάσει των καταλόγων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

 

Κατάλογοι
Εκθέσεις

 

 

 

 

 

 

 

 

Δράσεις για το 2024
Συστηματική παρακολούθηση των θαλάσσιων θηλαστικών

Συστηματική παρακολούθηση των θαλάσσιων θηλαστικών

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του έργου αποτελεί  η συστηματική μελέτη των θαλάσσιων θηλαστικών της περιοχής. Οι ελληνικές θάλασσες φιλοξενούν 8 είδη κητωδών με διαφορετική κατάσταση διατήρησης, τα οποία δέχονται πληθώρα απειλών από την εντατικοποίηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, οι οποίες οδηγούν σε απώλεια των ενδιαιτημάτων τους, στην παρεμπίπτουσα αλίευσή τους, σε υποβρύχιο θόρυβο και άλλες μορφές διατάραξης των οικοσυστημάτων. Τα είδη των κητωδών που συναντώνται στην Ελλάδα είναι το ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus), το κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), το ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), το σταχτοδέλφινο (Grampus griseus), η φώκαινα (Phocoena phocoena), η πτεροφάλαινα (Balaenoptera physalus), ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus) και ο ζιφιός (Ziphius cavirostris).

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του έργου αποτελεί  η εκτίμηση του πληθυσμού δελφινιών που κατοικούν στο ανατολικό τμήμα του Θερμαϊκού Κόλπου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της φωτο-αναγνώρισης, καθώς επίσης η μελέτη και η κατανόηση της συμπεριφοράς τους και των απειλών που δέχονται. Οι νέοι αυτοί στόχοι αποτελούν συνέχεια του Thermaikos Dolphin Project, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 2021 και 2023 και μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε τους καταλόγους για το κοινό δελφίνι, το ζωνοδέλφινο και το ρινοδέλφινο στον Θερμαϊκό Κόλπο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα διευρυνθούν οι υπάρχοντες κατάλογοι δελφινιών μέσα από την αύξηση της συχνότητας των δειγματοληψιών

Ex situ διατήρηση σαλαχιών

Ex situ διατήρηση σαλαχιών

Οι καρχαρίες και τα σαλάχια αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες ψαριών, με το 1/3 του είδους να κινδυνεύει με  εξαφάνιση παγκοσμίως. Η προστασία τους είναι ζωτικής σημασίας για τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Για το λόγο αυτόν, η iSea έχει θεσπίσει πρωτόκολλο για την εκκόλαψη αβγών του τραχύβατου (Raja radula) διερευνώντας τις δυνατότητες της ex situ διατήρησής του. Ο τραχύβατος αποτελεί ένα Κρισίμως Κινδυνεύον, ενδημικό είδος της Μεσογείου. Το μέγεθος του μπορεί να φτάσει έως και τα 70 εκ, ενώ εναποθέτει τα αβγά του σε αμμώδη ή λασπώδη βυθό. Για το λόγο αυτό, αλιεύεται κατά λάθος  συχνά από τράτες, βενθοπελαγικά απλάδια και παραγάδια.

Η iSea, στο πλαίσιο του προγράμματος By ElasmoCatch, έχει αναγνωρίσει τον Κόλπο της Καβάλας ως  σημαντική περιοχή για το είδος. Επιπλέον, στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία του απειλούμενου Τραχύβατου στο Θρακικό Πέλαγος» συνεργάζεται στενά με τους ντόπιους αλιείς για τη διερεύνηση της αναπαραγωγικής συνάθροισης και της εκκόλαψης του είδους στην περιοχή, καθώς και για την αξιολόγηση του αντίκτυπου της τοπικής αλιείας στον πληθυσμό του. Κατά τη διάρκεια των δειγματοληψιών, οι κάψες των αβγών του είδους συχνά βρίσκονται μπλεγμένες  στα δίχτυα των αλιέων. Μερικές από αυτές θα είχαν την πιθανότητα  να εκκολαφθούν κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ μέχρι στιγμής καταλήγουν να απορρίπτονται στα λιμάνια. Στόχος του Thermaikos Biodiversity Project αποτελεί, λοιπόν, ο εντοπισμός των κατάλληλων συνθηκών για την εκκόλαψή τους. Εάν επιτευχθεί η εκκόλαψή τους, στη συνέχεια, τα νεογέννητα σαλάχια θα απελευθερωθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της διατήρησης των πληθυσμών του είδους στην περιοχή.

Υποβρύχιες διαδρομές

Υποβρύχιες διαδρομές

Κάθε πολίτης μπορεί να συμμετέχει στη συλλογή δεδομένων και την επιστημονική έρευνα μέσα από την Επιστήμη των Πολιτών. Με αυτόν τον τρόπο είναι παράλληλα δυνατό να συμβάλλει στη συλλογή δεδομένων απολαμβάνοντας τη φύση. Οι νέες τεχνολογίες και οι διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχουν πολύτιμα εργαλεία που ενισχύουν τη συνεργασία των πολιτών με άλλους φυσιολάτρες κι επιστήμονες, και υποστηρίζουν τη συμμετοχή του κοινού στην επιστήμη. Μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση οι Επιστήμονες Πολίτες έρχονται σε ουσιαστική επαφή με τη φύση, καθώς αποκτούν γνώσεις και ενδιαφέρον σε διάφορα θέματα που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον.


Στο Thermaikos Biodiversity Project δίνουμε την ευκαιρία μέσα από υποβρύχια μονοπάτια (με αναπνευστήρα) να εξερευνήσει κανείς τη θαλάσσια βιοποικιλότητα σε ρηχά νερά. Οι συμμετέχοντες αρχικά ενημερώνονται για την τοπική βιοποικιλότητα και στη συνέχεια την παρατηρούν μέσα στο νερό! Επιπλέον, εισάγονται στην πλατφόρμα Επιστήμης του Πολίτη iNaturalist κι ενημερώνονται για τους τρόπους ανάρτησης των δεδομένων που συλλέγουν προσκαλώντας τους έτσι να γίνουν μέλη της μεγαλύτερης κοινότητας φυσιοδιφών παγκοσμίως.

Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις

Εκπαιδευτικές εκδηλώσεις

Το Thermaikos Biodiversity Project στοχεύει στην ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των παιδιών σχετικά με την τοπική βιοποικιλότητα, την κατάσταση διατήρησης των πληθυσμών κητωδών στις ελληνικές θάλασσες και τις απειλές που αντιμετωπίζουν. Σε συνεργασία με τα Kids’ Club στο Sani Resort, η iSea διοργανώνει ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών για παιδιά με στόχο την απόκτηση γνώσεων για τα κητώδη, τα χαρακτηριστικά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο φυσικό τους περιβάλλον.

 

 

 

 

 

 

 

 

Στόχοι 2024
Πλέον το πρόγραμμα έχει μετατραπεί σε Thermaikos Biodiveristy Project και οι δράσεις του έχουν ενισχυθεί με τη συμμετοχή των επισκεπτών στην παρατήρηση και καταγραφή της τοπικής θαλάσσιας βιοποικιλότητας, όσο και με την προσπάθεια αποκατάστασης του πληθυσμού του Τραχύβατου.

 

 

 

 

 

 

 

 

Βρείτε περισσότερα για τα είδη- στόχους
Περισσότερα για τα δελφίνια:

Ρινοδέλφινο (Tursiops truncatus) – Καθεστώς διατήρησης στη Μεσόγειο: Τρωτό

Το ρινοδέλφινο είναι το πιο κοινό παράκτιο είδος δελφινιού που απαντά στην Ελλάδα και συναντάται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Θεωρείται ένα από τα πιο διάσημα είδη κητωδών παγκοσμίως καθώς είναι πολύ συνηθισμένο σε δελφινάρια και ζωολογικούς κήπους. Στην Ελλάδα, μπορεί να φτάσει έως και τα 3.30 μ.

Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis) – Καθεστώς διατήρησης στη Μεσόγειο: Κινδυνεύον

Κάποτε ήταν πολύ σύνηθες στη Μεσόγειο αλλά από τη δεκαετία του ’60 το είδος έχει μειωθεί αισθητά στη Μεσόγειο λόγω της υπεραλίευσης της τροφής του και της εμπλοκής του σε αλιευτικό εξοπλισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τη γενικευμένη μείωση του Μεσογειακού πληθυσμού του είδους, το Βόρειο Αιγαίο συνιστά μια περιοχή στην οποία σημειώνεται αρκετά μεγάλη αφθονία ακόμα και σήμερα. Στην Ελλάδα, μπορεί να φτάσει έως και τα 2.27 μ.

Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba) – Καθεστώς διατήρησης στη Μεσόγειο: Τρωτό

Στην Ελλάδα έχει καταγραφεί στις περισσότερες περιοχές, κυρίως στα ανοιχτά. Η σωματοδομή του μοιάζει με εκείνη του κοινού δελφινιού με το οποίο συχνά συγχέεται κατά την παρατήρηση στο πεδίο. Χαρακτηριστικό του είναι μια αχνή γκρίζα γραμμή από τα μάτια έως και το ραχιαίο πτερύγιο. Στην Ελλάδα, μπορεί να φτάσει έως και τα 2.20 μ.

Περισσότερα για τα σαλάχια:

Τραχύβατος (Raja radula) – Κατάσταση διατήρησης στη Μεσόγειο: Κινδυνεύον

Το είδος αυτό είναι ενδημικό της Μεσογείου και συναντάται από τα ρηχά νερά μέχρι 300μ βάθος. Διακρίνεται από δύο χαρακτηριστικές κηλίδες στα μάτια και στο ραχιαίο τμήμα του σώματος, ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι τα 70εκ σε μήκος. Τρέφεται κυρίως με καρκινοειδή, ψάρια και μαλάκια που βρίσκει στους αμμώδεις βυθούς όπου κατοικούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομάδα Υλοποίησης
Ιωάννης Γιώβος

Ιωάννης Γιώβος

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό στην Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση του ίδιου πανεπιστημίου. Ενώ συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας ως υποψήφιος Διδάκτωρ.


Με πάνω από μια δεκαετή εμπειρία σε προγράμματα προστασίας των ανώτερων θηρευτών της Μεσογείου και με προϋπηρεσία σε σημαντικούς οργανισμούς όπως το Tethys Research Institute, το Institute of Marine Research και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντονίζει αρκετά προγράμματα και πρωτοβουλίες σχετικά με τη διατήρηση των καρχαριών και των σαλαχιών σε διάφορες μεσογειακές χώρες. Παράλληλα αποτελεί μέλος της Ομάδας Ειδικών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) για τους καρχαρίες, και είναι Πρόεδρος της Ευρωπαϊκή Ένωση για τους Καρχαρίες και τα Σαλάχια. Έχει περισσότερα από 50 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 60 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ενώ έχει συγγράψει 3 Σχέδια Δράσης για Απειλούμενα είδη και έχει συμμετάσχει στην έκδοση 5 βιβλίων. Μιλάει 3 ξένες γλώσσες, Ελληνικά (μητρική) Αγγλικά (C1), Ισπανικά (Β2) και είναι εκπαιδευτής καταδύσεων της PADI. Στην iSea εργάζεται ως Υπεύθυνος Διατήρησης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Εmail: [email protected]

Tel. +302313090696

Mob: +306945880415
          
Andrea Tomé Perez

Andrea Tomé Perez

Η Andrea είναι κάτοχος πτυχιούχος Βιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο ντε Κομποστέλα στην Ισπανία, με μεταπτυχιακό στην Βιοποικιλότητα, Διατήρηση και Εξέλιξη από το Πανεπιστήμιο της Βαλένθια στην Ισπανία. Τα κύρια ενδιαφέροντα της πάντα σχετίζονταν με τη θαλάσσια βιολογία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Από την αρχή της επαγγελματικής της πορείας, επικεντρώθηκε στην συστηματική μελέτη πληθυσμών του Ρινοδέλφινου (Tursiops truncatus), Κοινό δελφίνι (Delphinus delphis), Ζωνοδέλφινο (Stenella coeruleoalba), Σταχτοδέλφινο (Grampus griseus), Φυσητήρας (Physeter macrocephalus), Ζιφιός (Ziphius cavirostris) και Μεσογειακή φώκια Μοναχός (Monachus monachus), που κατοικούν στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Είναι παθιασμένη με τη βιοακουστική και τη συμπεριφορά αυτών των ειδών.

Η Andrea είναι πιστοποιημένη δύτρια και βρίσκεται στην διαδικασία απόκτησης του διπλώματος οδήγησης σκάφους. Στην iSea εργάζεται ως Υπεύθυνη Προγράμματος. 

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: [email protected]

Κινητό τηλέφωνο: +306932664309 & +34685702743

Συνεργάτες
                               
Χρηματοδότης