Πρόσκληση σε webinar για τα ευάλωτα είδη Πίννας και το Μεσογειακό Κοράλλι στη Ελλάδα

Η αγάπη των αυτοδυτών για τη θάλασσα και την υποβρύχια ζωή και ο χρόνος που περνούν παρατηρώντας τα, αποτελούν βασικά κίνητρα για την εμπλοκή τους σε προγράμματα Επιστήμης των Πολιτών!

Για την ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν στην αύξηση της γνώσης και στη διατήρηση των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών, στο πλαίσιο του προγράμματος obSERVING NATURE, η iSea, σε συνεργασία με την PADI και το iNaturalist GR, σας προσκαλεί στο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Τα ευάλωτα είδη Πίννας και το Μεσογειακό Κοράλλι στην Ελλάδα».

Στόχος του σεμιναρίου αποτελεί η ενθάρρυνση των αυτοδυτών, ώστε να συμβάλλουν στην αύξηση της γνώσης και την ενίσχυση της συλλογής δεδομένων βιοποικιλότητας, με έμφαση στα προστατευόμενα είδη Πίννας, Pinna nobilis και Pinna rudis, και του Μεσογειακού κοραλλιού, Cladocora caespitosa, και η προώθηση της Επιστήμης των Πολιτών για τη συμβολή τους στη διατήρηση των θαλάσσιων προστατευόμενων ειδών.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Ιουνίου, 18:00-19:30, διαδικτυακά.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο εδώ

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το σεμινάριο εδώ.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα και τις δράσεις του εδώ.

Το πρόγραμμα obSERVING NATURE αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας για τη διαφύλαξη των εμβληματικών ειδών της Μεσογείου στην Ελλάδα μέσα από τη συμμαχία 14 περιβαλλοντικών οργανώσεων. Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία μιας συμμαχίας με ουσιαστική επίδραση στη βιοποικιλότητα, άμεσα οφέλη στην κατάσταση διατήρησης των ειδών και μακροπρόθεσμη επιβίωση ορισμένων από τα πιο χαρισματικά και οικολογικά σημαντικά είδη της χώρας μας.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την προστασία εμβληματικών ειδών της Ελλάδας που χρηματοδοτείται από το WWF Ελλάς.