Προστατεύοντας τους αγγελοκαρχαρίες στην Κύπρο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αγγελοκαρχαρίες έχουν αναγνωριστεί ως μία από τις πιο απειλούμενες οικογένειες καρχαριών παγκοσμίως, σύμφωνα με την Διεθνή Ένωση Προστασίας της Φύσης, με την πλειονότητα από τα 23 καταγεγραμμένα είδη παγκοσμίως να χρήζουν άμεσης προστασίας και διατήρησης.

Στη Μεσόγειο εντοπίζονται τρία είδη αγγελοκαρχαριών: η Ακανθορίνα (Squatina aculeata), η Ματορίνα (S. oculata) και ο Αγγελοκαρχαρίας (S. squatina), με τους μεσογειακούς πληθυσμούς και των 3 να έχουν ήδη αξιολογηθεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύοντες» σύμφωνα με την Κόκκινη Λίστα Απειλούμενων Ειδών της Διεθνούς Ένωσης Προστασίας της Φύσης, γεγονός που υποδεικνύει τον εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης τους. Οι Ακανθορίνες, Ματορίνες και Αγγελοκαρχαρίες βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση λόγω προγενέστερων μειώσεων του πληθυσμού τους, καθώς και πολλών τοπικών εξαφανίσεων, ως αποτέλεσμα της ιστορικής, αλλά και της τρέχουσας υπερεκμετάλλευσής τους από την αλιεία.

 

 

 

 

 

 

 

 

Το 2017, μετά από μια σειρά συμμετοχικών εργαστηρίων από επιστήμονες και φορείς που ασχολούνται με τη μελέτη και τη διατήρηση των αγγελοκαρχαριών, δημοσιεύτηκε η Στρατηγική για τη Διατήρηση των Αγγελοκαρχαριών στον Ανατολικό Ατλαντικό και τη Μεσόγειο Θάλασσα. Από τις τέσσερις περιοχές που εξετάζονται στο πλαίσιο της Στρατηγικής αυτής, η Μεσόγειος προσδιορίστηκε ως περιοχή προτεραιότητας και κρίθηκε άμεση η ανάγκη για τον σχεδιασμό στρατηγικής και δράσεων διατήρησης των αγγελοκαρχαριών.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, το 2019, δημοσιεύτηκε το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στη Μεσόγειο με όραμα την αποκατάσταση των αγγελοκαρχαριών της Μεσογείου σε σταθερούς πληθυσμούς, ικανούς να εκπληρώσουν τους οικολογικούς τους ρόλους σε ένα υγιές οικοσύστημα. Πρωταρχικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι να παρέχει ένα πλαίσιο προτεινόμενων δράσεων για τη διατήρηση των αγγελοκαρχαριών στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Δράσης τίθενται τρεις βασικοί στόχοι:

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε συνέχεια όλων αυτών των προσπαθειών, από το 2023, συμμετέχουμε σε μια μεσογειακή πρωτοβουλία μαζί με την Shark Trust, την Ενάλια Φύσης, το SPOT, την MERSEA και το Εθνικό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών και Τεχνολογιών της Τυνησίας με στόχο την υλοποίηση του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης για τους Αγγελοκαρχαρίες σε Τυνησία, Κύπρο και Τουρκία. Στόχοι της πρωτοβουλίας αποτελούν:

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρόσφατα μέσα από τη συλλογή πληροφοριών στην Κύπρο, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε την ύπαρξη και των 3 ειδών αγγελοκαρχαριών στην περιοχή, ενώ παράλληλα δημιουργήσαμε και το Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Αγγελοκαρχαριών στην Κύπρο:

Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζουμε τη δουλειά στην Κύπρο σε συνεργασία με την Ενάλια Φύσης και το SPOT με στόχο την καλύτερη κατανόηση των σημαντικών περιοχών για τους αγγελοκαρχαρίες στην περιοχή και παράλληλα τη βελτίωση της προστασίας τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, έως το 2025 προβλέπονται οι παρακάτω δράσεις στην Κύπρο:

Βοήθησέ μας να μάθουμε περισσότερα για τους αγγελοκαρχαρίες στην Κύπρο στέλνοντας τις παρατηρήσεις σου στο Χάρτη Παρατήρησης Αγγελοκαρχαριών.  Οι πληροφορίες αυτές θα διοχετευτούν ηλεκτρονικά σε όλους τους συνεργάτες του προγράμματος και θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης των 3 ειδών στην περιοχή.

Μάθε περισσότερα για τους αγγελοκαρχαρίες σε Κύπρο και Μεσόγειο:
Ομάδα Υλοποίησης
Ιωάννης Γιώβος

Ιωάννης Γιώβος

Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακό στην Αλιευτική Βιολογία και Διαχείριση του ίδιου πανεπιστημίου. Ενώ συνεχίζει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάντοβας ως υποψήφιος Διδάκτωρ.

Με πάνω από μια δεκαετή εμπειρία σε προγράμματα προστασίας των ανώτερων θηρευτών της Μεσογείου και με προϋπηρεσία σε σημαντικούς οργανισμούς όπως το Tethys Research Institute, το Institute of Marine Research και το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συντονίζει αρκετά προγράμματα και πρωτοβουλίες σχετικά με τη διατήρηση των καρχαριών και των σαλαχιών σε διάφορες μεσογειακές χώρες. Παράλληλα αποτελεί μέλος της Ομάδας Ειδικών της Διεθνής Ένωσης Προστασίας της Φύσης (IUCN) για τους καρχαρίες, είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα Ελασμοβράγχια και μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Society for Conservation Biology (SCB).  Έχει περισσότερα από 30 άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 40 ανακοινώσεις σε διεθνή και εθνικά συνέδρια ενώ έχει συγγράψει 3 Σχέδια Δράσης για Απειλούμενα είδη και έχει συμμετάσχει στην έκδοση 5 βιβλίων. Μιλάει 3 ξένες γλώσσες, Ελληνικά (μητρική) Αγγλικά (C1), Ισπανικά (Β2) και είναι εκπαιδευτής καταδύσεων της PADI. Σήμερα ο Γιάννης είναι ο Γενικός Διευθυντής της iSea.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 

Εmail: [email protected]

Tel. +302313090696

Mob: +306945880415
          
Ρωξάνη Ναασάν Άγα – Σπυριδοπούλου

Ρωξάνη Ναασάν Άγα – Σπυριδοπούλου

Η Ρωξάνη είναι περιβαλλοντολόγος, τελειόφοιτη του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών από τη Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην iSea έκανε την θερινή πρακτική της άσκηση (Ιούλιος-Αύγουστος 2018) και ασχολήθηκε κυρίως με τον πυλώνα Υδάτινων Απορριμμάτων. Το 2019 ξεκίνησε να εργάζεται κανονικά συμμετέχοντας σε προγράμματα του πυλώνα των Υδάτινων Απορριμμάτων και των Ευάλωτων Ειδών. Πλέον, εργάζεται ως υπεύθυνη προγραμμάτων στην iSea.

Τα κύρια ερευνητικά της  ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη θαλάσσια οικολογία και βιολογία ελασμοβράγχιων και την αλιευτική βιολογία. Διαθέτει πτυχίο ταχύπλοου σκάφους, μιλάει 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά) και έχει λίγες γνώσεις προγραμματισμού (R), ΓΣΠ GIS (ArcGIS), (SNAP), και διάφορων άλλων προγραμμάτων μοντελοποίησης (Vissim, Populus, PRIMER, Presence, Distance).

Πριν την εργασιακή της εμπειρία στην iSea, εργαζόταν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ως πολιτισμικός μεσολαβητής, στην Save the Children (2016) και Solidarity now (2017) όπου συμμετείχε στην υλοποίηση και το σχεδιασμό εργαστηρίων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε πρόσφυγες (<18 ετών).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: [email protected]

tel. +302313090696

mob. +306944505224 

 

Εταίροι
                              
Χρηματοδότες