Καταγραφή διακινούμενων ειδών ελασμοβράγχιων στις αγορές της Θεσσαλονίκης

Τώρα μπορείς και εσύ να συμβάλλεις ενεργά στην προστασία των καρχαριών και σαλαχιών στις ελληνικές θάλασσες συμμετέχοντας στο πρόγραμμα  Καταγραφή διακινούμενων ειδών ελασμοβράγχιων στις αγορές της Θεσσαλονίκης (Monitoring Marketed Elasmobranchs in Thessaloniki Metropolitan Area, M.M.E.T.) για τη καταγραφή των διακινούμενων προστατευόμενων ειδών ελασμοβράγχιων στη ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Η Ελλάδα φιλοξενεί μεγάλη βιοποικιλότητα ελασμοβράγχιων, με περίπου 70 είδη καρχαρίες και σαλαχιών να έχουν καταγραφεί στα ελληνικά ύδατα. Παρά την ιδιαίτερη βιοποικιλότητα, πολλά από τα είδη καρχαριών και σαλαχιών που διαβιούν στις ελληνικές θάλασσες, έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα κυρίως λόγω της υπερεκμετάλλευσής και υπεραλίευσής τους, είτε ως είδη-στόχοι είτε ως παρεμπίπτοντα αλιεύματα.  Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, εθνική και διεθνής,  τα μισά είδη καρχαριών και αρκετά είδη σαλαχιών είναι προστατευόμενα και απαγορεύεται η αλιεία και η εμπορία τους. Ωστόσο, από τη συλλογή δεδομένων της iSea από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από δημοσιευμένες εργασίες, προκύπτει πως καθημερινά στις ελληνικές αγορές πωλούνται προστατευόμενα είδη ελασμοβράγχιων λόγω της έλλειψης γνώσης και ευαισθητοποίησης των αλιέων, και της ελλιπούς εφαρμογής της υπάρχουσας νομοθεσίας. Τα παράνομα αυτά αλιεύματα διακινούνται και πωλούνται συνήθως τεμαχισμένα και συχνά με ψευδές σημάνσεις ως Γαλέοι ή Ρίνες ή Βάτοι (που στη πραγματικότητα αναφέρονται σχεδόν σε όλα τα είδη καρχαριών και σαλαχιών). Συνεπώς, στη πραγματικότητα οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν πως καταναλώνουν προστατευόμενα είδη καρχαριών. Το αναδυόμενο αυτό ζήτημα απασχολεί πλέον πολλές ευρωπαϊκές χώρες και δημιουργεί ιδιαίτερη δυσκολία στις προσπάθειες προστασίας και διατήρησης των ελασμοβράγχιων, που αποτελούν μια από τις πιο απειλούμενες ομάδες οργανισμών παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, πρόκειται για ένα ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς έχει διαπιστωθεί πως η σάρκα των ελασμοβράγχιων περιέχει επιβλαβείς τοξίνες και βαρέα μέταλλα που δεν είναι ασφαλή για κατανάλωση από έγκυες γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους.

Το πρόγραμμα Καταγραφή διακινούμενων ειδών ελασμοβράγχιων στις αγορές της Θεσσαλονίκης στοχεύει στην παρακολούθηση της διακίνησης των καρχαριών και σαλαχιών στη περιοχή της Θεσσαλονίκη με στόχο τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη ποσότητα των προστατευμένων ειδών που διακινούνται στην τοπική αγορά. Η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας ενώ παράλληλα φιλοξενεί το δεύτερο μεγαλύτερο αλιευτικό λιμάνι της χώρας, όπου η πλειοψηφία του αλιευτικού στόλου αλιεύει στο Βόρειο Αιγαίο, μία περιοχή που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τα ελασμοβράγχια.

Μπορείς και εσύ να συμμετέχεις στο πρόγραμμα!!! Διάβασε τον οδηγό του προγράμματος και το τρόπο συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες: v.o.stoilas@isea.com.gr

Υπεύθυνος  προγράμματος: Βασίλης-Ορέστης Στοΐλας 

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ιωάννης Γιώβος