REPOSIDONIA

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλει στη διαχείριση και προστασία των βυθών με λιβάδια Ποσειδωνίας στην Ελλάδα. Το REPOSIDONIA λειτουργεί ως πρόγραμμα ομπρέλα που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες και τα έργα που υλοποιεί η iSea σχετικά με την Ποσειδωνία και τους λειμώνες που σχηματίζει σε συγκεκριμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της χαρτογράφησης τωn λιβαδιών, της εκτίμησης της τοπικής βιοποικιλότητας, του αποθηκευμένου οργανικού άνθρακα, της υγείας των λιβαδιών καθώς επίσης και την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων ευαισθητοποίησης του κοινού.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τί είναι η Ποσειδωνία και γιατί είναι σημαντική;

Η Posidonia oceanica, είναι ένα φανερόγαμο φυτό που ζει στο θαλάσσιο περιβάλλον και είναι ενδημικό στη Μεσόγειο Θάλασσα. Επίσης, γνωστό ως Γρασίδι του Ποσειδώνα, είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα είδη θαλάσσιων φυτών στη Μεσόγειο, μαζί με την Cymodocea nodosa και τη Zostera marina. Το μήκος των φύλλων του μπορεί να φτάσει μέχρι 1,2 μέτρα και η πυκνότητα  αυτών φτάνει τα 10.000 ανά τετραγωνικό μέτρο. Βρίσκεται στην υποπαλιρροιακή ζώνη σε βάθη έως 40 μέτρα. Αυτό το θαλάσσιο φυτό εντοπίζεται σε βραχώδεις έως αμμώδεις βυθούς, όπου μπορεί να ριζώσει. Στην Ελλάδα, μπορεί να παρατηρηθεί κατά μήκος της πλειονότητας των ηπειρωτικών ακτών και των ελληνικών νησιών. Τα λιβάδια Ποσειδωνίας θεωρούνται ένας από τους  σημαντικότερους τύπους θαλάσσιων οικοτόπων της Μεσογείου Θάλασσας, παρέχοντας πλήθος οικοσυστημικών υπηρεσιών. Λειτουργούν ως νηπιοτροφία για νεαρά άτομα και χώροι διαβίωσης για μεγάλο αριθμό ειδών, αφού παρέχουν τροφή και κυνηγετικά πεδία στα πλούσια σε θρεπτικά συστατικά και οξυγόνο νερά τους. Η P.oceanica αποτελεί «μηχανικό του οικοσυστήματος» καθώς σταθεροποιεί το ίζημα με τις ρίζες της και αλλάζει την υδροδυναμική κατάσταση της υποπαλιρροιακής ζώνης, περιορίζοντας τη δύναμη των κυμάτων και των ρευμάτων. Τόσο τα φύλλα όσο και το ίζημα κάτω από τα λιβάδια μπορούν να συσσωρεύσουν μεγάλες ποσότητες άνθρακα, καθιστώντας τα λιβάδια έναν από τους σημαντικότερους οικοτόπους που αποτελούν αποθήκες μπλε άνθρακα.

 

 

 

 

 

 

 

 

Απειλές και προστασία

Η κύρια απειλή για αυτά τα λιβάδια είναι η υποβάθμιση των οικοτόπων από ανθρώπινες δραστηριότητες. Η υποβάθμιση των λιβαδιών αποδίδεται σε μια σειρά πιέσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια, την παράκτια ανάπτυξη και την ανεξέλεγκτη αγκυροβόληση. Λόγω της σημασίας του, το είδος προστατεύεται από τη σύμβαση της Βαρκελώνης, τη σύμβαση της Βέρνης, την οδηγία για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) και τον κανονισμό της ΕΕ (1967/2006/ΕΚ) που απαγορεύει την αλιεία με δυναμικά εργαλεία πάνω από τα λιβάδια. 

Παρά την εθνική και διεθνή νομοθεσία, η Ποσειδωνία περιλαμβάνεται στον Κόκκινο Κατάλογο των Απειλούμενων Ειδών της IUCN από τον Νοέμβριο του 2010, με το καθεστώς της να αναφέρεται ως "Ελάχιστης Ανησυχίας", κυρίως λόγω της ευρείας κατανομής της σε όλες τις ακτές της Μεσογείου. Παρότι πρόκειται για ένα μακρόβιο φυτό,  ο εξαιρετικά αργός ρυθμός ανάπτυξής του το καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτο σε εξωτερικές διαταραχές, εμποδίζοντας έτσι τη φυσική ανάκτηση των λιβαδιών εάν υποβαθμιστoύν. Στη λεκάνη της Μεσογείου, έχει παρατηρηθεί μείωση της P.oceanica, με τις εκτιμήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 11% και 50% ελάττωση της έκτασης των λιβαδιών τα τελευταία 50 χρόνια.  Παρά το γεγονός ότι έχει διεξαχθεί αρκετή επιστημονική έρευνα για την Ποσειδωνία, απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή της και τις απειλές της στις λεκάνες της Ανατολικής και Νότιας Μεσογείου.

 


Προγράμματα στο πλαίσιο του REPOSIDONIA

 

Ομάδα Έργου:
Ρωξάνη Ναασάν Άγα – Σπυριδοπούλου

Ρωξάνη Ναασάν Άγα – Σπυριδοπούλου

Η Ρωξάνη είναι περιβαλλοντολόγος, τελειόφοιτη του Τμήματος Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών από τη Σχολή Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στην iSea έκανε την θερινή πρακτική της άσκηση (Ιούλιος-Αύγουστος 2018) και ασχολήθηκε κυρίως με τον πυλώνα Υδάτινων Απορριμμάτων. Το 2019 ξεκίνησε να εργάζεται κανονικά συμμετέχοντας σε προγράμματα του πυλώνα των Υδάτινων Απορριμμάτων και των Ευάλωτων Ειδών. Πλέον, εργάζεται ως υπεύθυνη προγραμμάτων στην iSea.

Τα κύρια ερευνητικά της  ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη θαλάσσια οικολογία και βιολογία ελασμοβράγχιων και την αλιευτική βιολογία. Διαθέτει πτυχίο ταχύπλοου σκάφους, μιλάει 4 γλώσσες (Ελληνικά, Αραβικά, Αγγλικά και Γαλλικά) και έχει λίγες γνώσεις προγραμματισμού (R), ΓΣΠ GIS (ArcGIS), (SNAP), και διάφορων άλλων προγραμμάτων μοντελοποίησης (Vissim, Populus, PRIMER, Presence, Distance).

Πριν την εργασιακή της εμπειρία στην iSea, εργαζόταν σε ανθρωπιστικές οργανώσεις ως πολιτισμικός μεσολαβητής, στην Save the Children (2016) και Solidarity now (2017) όπου συμμετείχε στην υλοποίηση και το σχεδιασμό εργαστηρίων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε πρόσφυγες (<18 ετών).

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: [email protected]

tel. +302313090696

mob. +306944505224 

 

Δάφνη Δεληογλάνη

Δάφνη Δεληογλάνη

Η Δάφνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1998 και είναι απόφοιτος του Τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σύντομα θα αποκτήσει το μεταπτυχιακό της στον τομέα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος από το ίδιο πανεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της παρακολούθησε ειδικά μαθήματα και εκπόνησε εργασίες που αφορούσαν στη διαχείριση και προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων. Επιπλέον, έχει εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών Ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων στον τομέα του περιβάλλοντος ως μέλος της ομάδας αλλά και ως συντονίστρια. Έχει ενεργό ρόλο στην επιστημονική κοινότητα με δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Έχει γνώσεις χειρισμού της γλώσσας προγραμματισμού R και του ArcGIS και μιλάει 4 γλώσσες, Ελληνικά (μητρική), Αγγλικά (C2), Γαλλικά (B2) και Γερμανικά (B1). Στην iSea εργάζεται ως Υπεύθυνη Προγραμμάτων στον Πυλώνα Ευάλωτων Ειδών.

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Email: [email protected]

Αριθμός τηλεφώνου: +302313090696

Επιστημονικός Σύμβουλος:  Δημήτριος Πουρσανίδης

 

Συνεργάτες: 

 

Χρηματοδότες

 

Υποστηρικτές: